Na rekonstrukci objektu 26. ZŠ Plzeň – odloučeného pracoviště v Liticích – poskytlo město Plzeň částku 6,521 milionu korun.

„Jsme velice rádi, že město mohlo i v současných složitých finančních podmínkách zajistit financování této opravy a litické děti se mohly vrátit do své školy,“ uvedla radní pro školství Lucie Kantorová.

Problém se stropními konstrukcemi se objevil na začátku letošního roku, kdy probíhala příprava projektové dokumentace na rekonstrukci 2. patra litické školy.

„Při přípravě se zjistilo, že bude třeba udělat sondy do stropních konstrukcí a mykologický průzkum kvůli podezření na výskyt dřevokazných hub. Bohužel se potvrdilo, že konstrukce je nutné co nejdříve vyměnit. Během stavebních prací se ukázalo, že bude nutné udělat ještě rozšířené sondy a další mykologický průzkum, a tím se stavební práce o týden protáhly. Začátek školního roku se proto žákům 2. až 5. ročníku posunul. Rodičům byla nabídnuta alternativa využití školní družiny,“ řekla ředitelka Eva Švolbová.