9. Má začít plzeňské popelnice vyvážet radnice?

Podporuji zachování tržního prostředí. Dnes si objednávají popelnice občané, nakupují levně a bez korupce. Město to bude dělat dráž a zároveň zaplatí za organizaci nové úředníky. Cena pro občany se zvedne, nebo to bude dotovat město a pak bude chybět na opravu stadionu. Nemám zájem na organizování zakázky za 100 milionů ročně.

8. Mají strážníci víc hlídat lidi než obouvat auta?

Úkolem strážníků je dbát na dodržování pořádku v ulicích, to znamená i dodržování dopravních předpisů.

7. Jak chcete spojit Lochotín s centrem Plzně?

Výstavbou okružních silnic za peníze státu to znamená propojení Jateční, na sever do Studentské a na jih ke Koterovskému dálničnímu přivaděči. Zároveň za peníze Evropské unie pokračovat ve stavbě Západního okruhu z Borských polí, kolem Křimic do Bolevce na Studentskou ulici.

6. Mají být radní i nadále uvolněni do svých funkcí?

Ne. Vzhledem ke své zkušenosti s řízením města jsem si jist, že počet placených radních by se měl omezit.

5. Má být Americká třída bez aut nebo s nimi?

V minulosti jsem hlasoval pro zklidnění Americké a tento postoj zopakuji po volbách.

4. Rekonstrukce stadionu nebo nové divadlo?

Stavba divadla bude kofinancována dotací z EU, což u stadionu neplatí. Nové divadlo je součástí schváleného plánu rozvoje města. Jsem pro podporu umělecké tvorby, která vede ke společenské sebereflexi, tedy pro divadlo. Ve sportu preferuji podporu aktivního pohybu pro všechny před profesionálním soupeřením.

3. Podpoříte výstavbu spalovny v Chotíkově?

Do doby důkladného posouzení vlivu stavby spalovny na životní prostředí a zdravotní stav obyvatel nebudeme podporovat v této věci žádná nevratná rozhodnutí.

2. Kterou dopravní stavbu město nejvíc potřebuje?

Nejdůležitější silniční stavbou je západní okruh, jako alternativní spojení ve směru sever – jih. Pro veřejnou dopravu je prioritní stavbou nová tramvajová trať na Borská pole.

1. Má zůstat i nadále teplárna v majetku města?

Plzeňská teplárenská je strategickým majetkem, protože představuje pro podstatnou část občanů jediný zdroj tepla. V minulosti jsem se významně angažoval v procesu ovládnutí teplárny městem. Proto považuji za nutné, aby si město ponechalo rozhodující vliv v Plzeňské teplárenské i do budoucnosti. Nesouhlasím s privatizací teplárny.

Další otázky a odpovědi tohoto lídra najdete po jejich vydání v novinách i přímo na této stránce.

Odpovědi ostatních lídrů najdete ZDE.