9. Má začít plzeňské popelnice vyvážet radnice?

Plzeň je poslední statutární město v ČR, které nemá kontrolu nad svozem odpadu. Bude nutné vydat vyhlášku o odpadech, vybrat transparentně partnery a tím zkvalitnit služby – omezit dopravu a zlepšit životní prostředí při zachování ceny. Je totiž naprosto běžné, že v oblasti likvidace komunálního odpadu je partnerem občana město.

8. Mají strážníci víc hlídat lidi než obouvat auta?

Obě činnosti jsou povinností strážníků, jejich plnění se nevylučuje, ale naopak, obě by měly vykonávat co nejlépe. K posílení bezpečnosti budeme usilovat o kombinované hlídky městské a státní policie, podporujeme vznik metropolitní policie. Na bezpečnost na ulicích by mělo častěji dohlížet více policistů zejména v rizikových lokalitách.

7. Jak chcete spojit Lochotín s centrem Plzně?

Prosazujeme výstavbu severojižního průtahu, který odvede dopravu z Klatovské třídy, dále záchytných parkovišť a rozšíření centra města. Naším cílem je zklidnění centra, omezení dopravy na zásobování, rezidenty a MHD. Je nevyhnutelné zpracovat dlouhodobou dopravní a urbanistickou koncepci.

6. Mají být radní i nadále uvolněni do svých funkcí?

Členové městské rady by měli být pro výkon svých funkcí uvolněni. Naším cílem je kvalitní a profesionální fungování města, jeho vedení a úředníků. Má–li být toho cíle dosaženo, musí se radní zodpovědně a plnohodnotně věnovat výkonu své funkce a plnění svých povinností jako své hlavní činnosti, nikoli jako ´volnočasové aktivitě´.

5. Má být Americká třída bez aut nebo s nimi?

Prosazujeme původně zamýšlené zklidnění úseku od kruhového objezdu k bývalému kinu Elektra. Zastupitelé investovali dvě miliardy do komunikace U Trati, čemuž se přizpůsobil i projekt rekonstrukce Americké. Své sliby však nesplnili a namísto prvního plzeňského bulváru dnes vidíme mimo jiné i nekonečné kolony projíždějících aut.

4. Rekonstrukce stadionu nebo nové divadlo?

Oba projekty považujeme za významné a neměly by být zbytečně odkládány. Rekonstrukce stadionu byla schválena zastupitelstvem, VV ji podporují, nebude–li ekonomicky výhodnější varianta výstavby nového stadionu. Stejně tak VV podporují výstavbu nového divadla, město musí zajistit kofinancování od státu a z evropských fondů.

3. Podpoříte výstavbu spalovny v Chotíkově?

Výrazné snížení objemu komunálního odpadu vyváženého na skládky a jeho využití na výrobu tepla - to chápeme jako cíl výstavby spalovny. Ta zlikviduje polovinu objemu komunálního odpadu ukládaného nyní bez užitku na skládky v kraji. Energetické využití odpadů je obvyklé v ekologicky nejohleduplnějších zemích EU.

2. Kterou dopravní stavbu město nejvíc potřebuje?

Pokud nepočítáme dokončení západního obchvatu, jehož první etapa výstavby brzy začne, je důležité zklidnění Americké třídy a dobudování severojižního průtahu. Tato stavba by měla odvést značnou část dopravy z Klatovské třídy a mimo centrum. Po dostavění průtahu prosazujeme zklidnění Klatovské, rozšíření chodníků a cyklostezky.

1. Má zůstat i nadále teplárna v majetku města?

Preferujeme dlouhodobý pronájem teplárny při splnění podmínek: roční nájem bude odpovídat momentálnímu výnosu ze zisku, město si zachová plnou kontrolu nad cenami tepla, bude zachován trend nahrazování uhlí obnovitelnými zdroji. O vstupu partnera je možné diskutovat až po zveřejnění výsledků nezávislé odborné studie.“

Další otázky a odpovědi tohoto lídra najdete po jejich vydání v novinách i přímo na této stránce.

Odpovědi ostatních lídrů najdete ZDE.