Někdy úřad odpoví vyhýbavě a odkáže tazatele na městský rozpočet, jindy je odpověď jasná.

Z odpovědí magistrátu se například dozvíte, že za zajištění květnových Slavností svobody vyplatila radnice v roce 2012 skoro čtvrt milionu korun na mimořádných odměnách. „Byla vyplacena částka 225 tisíc Kč," sdělil tazateli úřad s tím, že suma byla rozdělena mezi 28 zaměstnanců magistrátu. Odmítl ale jmenovat konkrétní úředníky. „Bez souhlasu zaměstnanců a s ohledem na ochranu osobních údajů nelze informace poskytnout," dodal úřad.

Radnice zato jasně odpověděla na dotaz, v kolika dopravních prostředcích městské dopravy jsou umístěny kamerové systémy: celkem ve 40, z toho na 13 tramvajích, 20 trolejbusech a na 7 autobusech.

Jinému tazateli magistrát na jeho dotaz sdělil, že přenos z jednání zastupitelstev včetně vystřihávání osobních údajů v záznamu provádí pro město ´svépomocí´ Správa informačních technologií a zpracování jednoho záznamu stojí cca sedm tisíc Kč.

Lidé se také dozvěděli, že Plzeňské městské dopravní podniky přepravily v roce 2009 102,25 milionu osob, o rok později 100,88 milionu osob a v roce 2011 101,9 milionu osob. Provozují tři tramvajové linky, devět trolejbusových a 31 autobusových linek a pasažérů, kteří si plzeňskou veřejnou dopravu předplatili, ubývá. Zatímco v roce 2009 si předplatné pořídilo cca 471 tisíc osob, o rok později jen 456 tisíc osob a v roce 2011 necelých 447 tisíc lidí.

Člověk, který se ptal na vícenáklady týkající se prací na městském fotbalovém stadionu, dostal odpověď, že šlo o posunutí hřiště firmou Phillip, sportovní trávníky, rekonstrukci trafostanice společnostmi Kappensberger + Braun a Elektro-technik a také úpravu výstupu na hrací plochu firmou Sivres.

Dotazy na radnici

Jak na svém úřadě zabezpečujete právo dítěte na výchovu a lásku obou rodičů?
Kolik úředníků už bylo potrestáno za prokazatelné škody způsobené dětem i rodičům v opatrovnictví?
V kolika dopravních prostředcích jsou kamery?
Žádám informaci o výši a jmenovité udělení mimořádných odměn za zajištění průběhu Slavností svobody.
Kdo zajišťuje přenos a záznamy ze zastupitelstva a jaká je kalkulace průměrné ceny na zpracování jednoho záznamu?