„V okrese Plzeň–sever za prvních šest měsíců vstoupilo do manželství 110 párů a stejný počet byl i rozveden. Na Plzni–jihu evidujeme 88 sňatků, a dokonce o deset více rozvodů,“ uvedla Lenka Dostálová, regionální zmocněnec ČSÚ pro Plzeňský kraj.

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo ke zhoršení, bylo uzavřeno méně sňatků a rozvedlo se více manželských párů.

Ani čísla zemřelých ve srovnání s narozenými nejsou příliš optimistická. „Narodilo se 2809 dětí, zemřelo 2866 lidí. Oproti 1. pololetí 2010 se narodilo o 323 dětí méně,“ doplnila Dostálová.V loňském prvním pololetí byla tedy situace daleko příznivější. Pokles porodnosti je důsledkem odeznívání období nejvyšší plodnosti u početně silnějších ročníků žen ze 70. let minulého století. Mimo manželství se letos narodily dvě pětiny dětí, což představuje 43 procent.

Nejvíce osob umírá v kraji na nemoci oběhové soustavy a novotvary. Na novotvary zemřelo celkem 780 obyvatel. „V přepočtu na 100 000 obyvatel to bylo 136 osob, což je vyšší podíl, než vykazuje úhrn za Českou republiku (126). Nejvyšší počet zemřelých na novotvary vykázal okres Rokycany (182 osob na 100 000 obyvatel), což je nejvyšší údaj v rámci všech okresů ČR. Na nemoci oběhové soustavy zemřelo v přepočtu na 100 000 obyvatel v kraji 242 osob, z toho nejvíce v okrese Plzeň–jih (267).

Podle statistik dále vyplývá, že v celém Plzeňském kraji žije 572 290 obyvatel, z toho je 289 402 žen. Na severním Plzeňsku je to 75 808 lidí, na jižním Plzeňsku je jejich počet 61 728. Pro srovnání, v Plzni–městě žije 184 946 lidí. „Nejvyšší nárůst počtu obyvatel v důsledku stěhování vykázal Plzeň–sever (285). Ten si drží nejvyšší nárůst obyvatel už od loňského prvního pololetí,“ dodala Dostálová.

Zároveň se do našeho kraje přistěhovalo 2 221 obyvatel, z toho bylo 395 cizinců. Naopak 1766 obyvatel se vystěhovalo do jiných částí republiky. Do ciziny odešlo 153 občanů.

Statistika

Plzeň–jih
počet obyvatel 61 728
sňatků 88, rozvodů 98
narození 288, zemřelí 328

Plzeň–sever
počet obyvatel 75 808
sňatků 110, rozvodů 110
narození 377, zemřelí 324