Hluk, výfukové plyny, praskliny v domech a s tím vším spojený strach o zdraví.

Jihoplzeňskými Chválenicemi a Želčany prochází hlavní silnice I/20 spojující Plzeň a České Budějovice a jejich obyvatelé už dlouho volají po obchvatu, který by je stále intenzivnější dopravy zbavil.

Vloni v létě vznikl spolek Obchvat Chválenic a Želčan a jeho členové chystají na neděli 25. září blokádu silnice, jíž chtějí na situaci upozornit. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to bude zbytečný nátlak, protože obchvat se připravuje. Podobný názor má také chválenický starosta.

Celé zastupitelstvo se k protestu vysloví zítra.

Spolek chce silnici zablokovat na přechodu v kopci u chválenické školy. Obyvatelé obcí přes něj budou nepřetržitě přecházet, aby doprava prostě musela zastavit. „Doba přecházení na přechodu bude 3 x 10 minut s dvacetiminutovou pokojnou demonstrací na chodnících," stojí v prohlášení organizátorů na webu spolku obchvatchvalenice.cz.

Poprvé tedy budou lidé přecházet od 17 do 17:10 hodin, následovat bude dvacetiminutová demonstrace na chodníku, během níž dopravu zase uvolní, pak další přecházení od 17:30 do 17:40, další dvacetiminutovka, poslední přecházení od 18 do 18:10 hodin a konec demonstrace.

Organizátoři chtějí podpořit co nejrychlejší zahájení prací na územní rozhodnutí pro stavbu obchvatu a upozorňují, že život v okolí silnice I/20 je „téměř nemožný".

Starostovi Pavlu Kvíderovi připadá blokáda zbytečná. „Jako občan Pavel Kvídera s takovým nátlakem nesouhlasím. Ale samozřejmě jsem pro stavbu obchvatu," řekl. Zítra ráno bude starosta o protestu jednat se zástupci policie, v osm hodin večer se pak při veřejném zasedání sejde chválenické zastupitelstvo. Blokáda bude jeho hlavním bodem.

Chválenický starosta dodal, že zastupitelstvo na zasedání vyjádří svůj postoj k blokádě a stanovisko pak obec zveřejní. I kdyby ale všichni protest odmítli, neznamená to, že se konat nebude. „K prohlášení zřejmě připojíme také deklaraci, že obec je pro obchvat, to stanovisko je jasné. Myslím, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to ví," konstatoval.

Jenže lidé už mají dopravy dost. Spolek ostatně vznikl vloni, když na přechodu automobil srazil ženu.

Obchvat Chválenic, jak ho představuje studie zpracovávající úsek silnice I/20 mezi D5 a SečíŘeditel plzeňského ŘSD Zdeněk Kuťák se starostou souhlasí a protest ho vůbec netěší. „Akce je pořádána právě v době, kdy po konstruktivní diskusi s panem starostou, jehož snaze obnovit přípravu obchvatu rozumíme, je dohodnuto zásadní jednání na generálním ředitelství ŘSD, jehož výsledkem by měla být dohoda na pokračování přípravy obchvatu Chválenic," nechal se slyšet.

Přípravy obchvatu podle Kuťáka zamrzly kvůli „kontroverznímu postupu předchozích vedení" obce, která měnila názory, a přípravu prý zkomplikovala výstavba rodinných domů navzdory varování ŘSD. Že předchůdci nepostupovali nejlépe, potvrzuje i současný starosta.

Už zpracovaná studie popisuje obchvat jako 8,1 kilometru dlouhou přeložku s osmi mosty a jednou mimoúrovňovou křižovatkou u Chlumu. Obchvat vede západně od Chválenic po okraji oblasti Farská skála, okolo obce Chouzovy a mezi Vlčtejnem a Chlumem. O Chválenicích studie hovoří jako o obci nejvíce postižené tranzitní dopravou.