"Jé, ten je veliký. A pěkný,“ desetiletý Patrik nadšeně ukazuje střep hrnce pravděpodobně ze 16. století, který se svou maminkou právě nalezl v Myslince na severu Plzeňska. V této obci dostali o víkendu tamní obyvatelé možnost zahrát si na archeology a spolupodílet se tak na odhalování minulosti svého bydliště. Stalo se tak v rámci unikátního projektu, do něhož se zapojily čtyři evropské univerzity, mezi nimiž je i Západočeská univerzita (ZČU) v Plzni.

„V rámci mezinárodního projektu „Komunitní archeologie“ provádíme výzkum, jehož cílem je odhalit vznik, formování a staletý vývoj současných vesnic, poznat život jejich obyvatel v minulosti a přispět tak ke studiu vesnického prostředí, které se dnes v důsledku demografických, sociálních, hospodářských a technologických změn velmi rychle proměňuje,“ vysvětlil Pavel Vařeka z katedry archeologie ZČU a dodal, že na projektu je originální využití zájmu místních obyvatel o historii své obce. Dobrovolníci jsou pod vedením archeologů zapojeni přímo do archeologického výzkumu, který je realizován prostřednictvím malých sond (1x1 m) přímo ve vsi, na přístupných (nezastavěných) plochách.

„Myslinku jsme vybrali, neboť já jako manažerka projektu odsud pocházím a měla jsem možnost mluvit s občany, kteří o to projevili zájem. Myslinka je sice malá obec, ale má bohatou historii. Od 12. století spadala pod kladrubský klášter, po třicetileté válce byla přibližně sto let pustá, poté byla znovu zasídlena rolnickým obyvatelstvem. Pak bylo zase problematické období, kdy došlo k odsunu Němců, takže tu zbylo jen pár obyvatel, teď už se ale obec zase zalidňuje,“ informovala Sabina Mattová ze ZČU. Dodala, že v Myslince se dělají archeologické sondy na více místech, především ale na místě bývalé kapličky, zbořené v roce 1976 komunisty.

Mezi těmi, kdo se aktivně zapojili do kopání, byl i starosta obce Martin Hajšman. „Je velmi zajímavé, co se dá vyčíst z hlíny a zbytků suti. Pro nás je to šance zjistit něco z minulosti naší obce. Bereme to jako začátek pro to, abychom mohli vystavět repliku kaple, pokud bude většina obyvatel pro,“ vysvětlil starosta. Kromě něj archeologům pomáhala i šestnáctiletá Klára Pěchoučková. „Já už jsem si to předtím vyzkoušela jako brigádu a bavilo mě to, tak jsem přišla i dnes jako obyvatelka Myslinky. Zatím jsme s kolegyní objevili jen nějakou stavební suť, ale doufám, že najdeme něco vzácného,“ smála se.

Kromě Myslinky se akce bude konat v dalších pěti vesnicích v ČR. Případní zájemci z Plzeňského kraje ale mají dveře otevřené, šance na účast v projektu stále je.