„Za rok máme v evidenci průměrně kolem 600 nalezených věcí. Mezi největší kuriozity k nám doručené patří například kus kanalizační roury nebo kamion. Ten už svého majitele našel,“ řekl Deníku starosta MO 3 Jiří Strobach. U předmětů, kde lze zjistit majitele, jako například občanský průkaz, je dotyčný písemně vyzván k vyzvednutí. Ostatní předměty jsou na úřadě uloženy po dobu maximálně šesti měsíců.

Nezáleží na tom, kde majitel předmět ztratil, dříve nebo později všechny ztracené věci doputují na městský obvod v sadech Pětatřicátníků. „Majitelé předmětů se nám většinou ozvou tak do dvou dnů, to, co u nás zůstane ležet, předáváme čtyřikrát do roka na ÚMO 3,“ sdělila tisková mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová. Právě ve vlacích se totiž ztratí 20 až 30 věcí za měsíc. „V Plzni na hlavním nádraží je k dispozici záznamník nálezů a ztrát, kam se zapisují věci nalezené ve vagonech při vyklízení,“ informovala Pistoriusová.

Obdobná situace se ztrácením předmětů je i v autobusech. „Nalezené předměty ukládáme na dispečink autobusového nádraží v Plzni nebo na ostatní provozy,“ uvedl Jaroslav Hošek, vedoucí dopravního útvaru společnosti ČSAD Plzeň. „Nejlepší je, když se majitel ozve co nejdříve, jinak se může stát, že v průběhu jízdy ztracený předmět někdo odcizí,“ upozornil zapomnětlivce Hošek.

V trezoru pak končí věci nalezené v obchodních centrech. „Sepíšeme protokol o ztraceném předmětu, nahlásíme ho manažerovi a uskladníme v trezoru,“ řekla Monika Moravcová, která pracuje na informacích v Tesku na Rokycanské.

Eliška Hřebenářová