„Získané peníze poputují za dětmi v náhradní rodinné péči, do rodin v obtížné situaci a stacionářů pro osoby s poruchou autistického spektra a mentálním postižením,“ nastínil koordinátor akce Tomáš Benda.

Kampaň Voda pomáhá však pokračuje. S dobrovolníky se setkáte například na Mezinárodním folklorním festivalu v Plzni. Benefici můžete finančně podpořit i darem na stránkách vodapomaha.cz nebo zasláním dárcovské SMS. 

Vyhlášení české Miss 2018 v Gongu.Jana Šišková
Ušila šaty s trikolorou pro první českou vicemiss