Letos mají v předvánočním čase v plánu představit svůj dosud největší výtvor – keramický betlém.

„Pracujeme na něm od září letošního roku a vytvoření figur 50 až 60 centimetrů vysokých rozhodně není legrace. Figury musí být duté, jinak by v peci popraskaly," popisuje lektorka keramického kurzu Barbara Směšná. Po vymodelování musí postavy schnout přibližně tři týdny a pak teprve se vypalují. Ani potom práce nekončí. Na figury je třeba v několika vrstvách nanést glazuru, která získá po konečném vypálení sytou barvu.

„Nápad na vytvoření nového, velkého betlému vznikl v návaznosti na první, o mnoho menší betlémek, který byl již třetím rokem instalován v kapličce ve Lhotě a o vánočních svátcích byl přístupný veřejnosti," doplňuje Směšná.

Také letošní novinku, větší betlém, si budou moci lidé prohlédnout, a to před budovou umělecké školy na prostoru 4x2 metry. Poprvé se rozsvítí třetí adventní neděli 13. prosince.

A jaké figury lhotský betlém ukáže? „Především Marii a Josefa s Ježíškem, ke kterým přicházejí tři králové se svými dary. Přivítat Ježíška přišel i muzikant, pasáček a husopaska s vánočkou. Kolem nich se ještě pohybují ovečky, slepice a dokonce i myšky. Nad celým výjevem nechybí kometa, která ohlašuje příchod Jezulátka," doplnila Barbara Směšná.