Dočkala se za 15 let, výstavba kanalizace ve Lhotě začíná. Vodárna Plzeň má na akci za 155 milionů korun (bez DPH) přiznanou dotaci ve výši bezmála 89 milionů. Hotovo bude k 30. listopadu 2020. „Vodárna nechá na vlastní náklady vypracovat pro obyvatele Lhoty projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

Celá stavba zahrnuje nové kanalizační stoky o délce 10,4 kilometru a tři čerpací stanice odpadních vod. Likvidace odváděných splaškových vod bude převáděna na centrální čistírnu odpadních vod v Plzni na Jateční třídě. V Plzni dosud nemají kanalizaci ještě Malesice a Dolní Vlkýš, část Koterova a Bručné, staré Lobzy a Výsluní.