Například ve Vídni vloni snížili cenu roční permanentky na veřejnou dopravu o cca dvacet procent a vzápětí zaznamenali nárůst cestujících. „Cena roční karty se snížila ze 449 na 365 eur. Počet prodaných permanentek vzrostl ze 400 tisíc na půl milionu," potvrdil Martin Kalab z vídeňského dopravního podniku. Prohlásil, že snížení ceny jízdného vzešlo od politiků, když se prosadila Strana zelených, která to měla jako stěžejní téma. „Ze začátku jsme to vnímali jako nebezpečný experiment, ale obavy se nepotvrdily a vyplatilo se to," podotkl Kalab.

Vídeň, která je asi desetkrát větší než Plzeň, přepraví ročně více než 900 milionů cestujících. Z veřejných zdrojů je vídeňská doprava dotována asi ze 45 procent, 55 procent je pokryto z výnosů za prodej jízdenek. Plzeňskou veřejnou dopravu dotuje město zhruba 77 procenty, roční příspěvek radnice činí cca 760 milionů korun.

Právě politická rozhodnutí zda podporovat veřejnou či individuální dopravu ve městech jsou podle dopraváků stěžejní. V ČR už třetím rokem cestujících veřejnou dopravou ubývá, aby se to změnilo, musela by velká města výrazně omezit nebo zdražit vjezdy automobilů do center, podobně jako v západní Evropě. „Jen za loňský rok odhadujeme meziroční propad v počtu přepravených cestujících v MHD na pět procent," uvedl předseda Sdružení dopravních podniků v ČR Miloslav Kulich. Podle něj nemá žádné české město přístup podobný Vídni, tedy dlouhodobou koncepci podpory veřejné dopravy. Podle generálního ředitele PMDP Michala Krause zavedla částečně jen Praha místa pro rezidenty, díky nimž se omezil počet aut v centru.

Cestou jsou podle expertů rezidenční zóny v centrech měst, záchytná parkoviště na okraji ve spojení s kyvadlovou dopravou do centra, výjimečné mýtné systémy, jako např. ve Stockholmu. Zároveň nesmí chybět restrikce uprostřed měst, kde se buď nesmí parkovat, nebo draze.

Bič na auta, která produkují velké množství škodlivin, dostala do rukou společně s dalšími městy v ČR i plzeňská radnice. Vláda totiž nedávno schválila pravidla, podle kterých mohou města vytvořit v centru tzv. nízkoemisní zónu a zakázat tu jízdu zejména starým vozům, které vzduch nejvíce znečisťují. Jenže radnice v Plzni možnost zatím nevyužila a argumentuje odbornou studií, která říká, že tímto opatřením by si centrum moc nepomohlo. „Objem cest do centra města by poklesl asi jen o šest procent, tedy zhruba o tisíc jízd za 24 hodin," konstatují odborníci.