Hlásit se můžete třeba na fotbalový tábor Jana Sýkory v Sušici, který nabízí dva turnusy. „Měli jsme dost přihlášek, ale jak přišel koronavir, tak se to zastavilo, takže se k nám mohou děti ještě hlásit. Turnusy máme od 12. do 18. července a od 24. července do 1. srpna. Určitě budeme muset zavést přísnější hygienická opatření, ale jsme v prostředí, ve kterém to nebude problém,“ řekl trenér mladých klatovských fotbalistů Tomáš Strnad.

BEROU NÁHRADNÍKY

Žádné větší potíže nepřinesou opatření táborům, které pořádá Dům dětí a mládeže v Klatovech. Kapacity má kromě jednoho tábora naplněné, ale jelikož se budou teprve příští týden vyplňovat přihlášky, může se stát, že si to někteří rodiče rozmyslí a děti nepošlou, takže si zapisují náhradníky. „U nás většinou rodiče volají už po Vánocích a během týdne je plno, ale nyní může být vše jinak. Nastavené podmínky jsou pro nás schůdné, i když o něco finančně náročnější kvůli nákupu dezinfekcí,“ sdělila ředitelka DDM Klatovy Michaela Dryjová.

Po programové stránce se nezmění tábor klatovské pionýrské skupiny Tuláci, ale změny nastanou. „Nebudeme mít například návštěvní den, na který jsme byli zvyklí, a děti nepůjdou na dvoudenní výlet. Bude také zvláštní, že vůbec nevíme, jak se nám děti za poslední dobu proměnily. Za běžné situace s nimi máme každotýdenní kontakt při schůzkách, ale teď se najednou dlouhou dobu nevidíme,“ uvedla vedoucí pionýrů Vladimíra Brandová s tím, že čekají i na stanovení hygienických podmínek, protože jejich tábor je specifický. „Máme tábor na okraji lesa, bez elektřiny, kde děti chodí na suché WC a myjí se v polní improvizované umývárně. Může se tedy stát, že vůbec nebude technicky možné podmínkám vyhovět.“

JEŠTĚ JE VOLNO

Velmi oblíbené jsou také příměstské tábory. Ani o ně děti nepřijdou. Středisko volného času se sídlem v Plzni Radovánek má podle ředitelky Evy Tischlerové letní tábory obsazené z 60 procent. „Máme 72 příměstských táborů a 18 pobytových. Novinkou je osm táborů pro takzvanou první linii, kterých se zúčastní děti zdravotníků, ošetřovatelů, prodavačů a všech, kteří do první linie spadají,“ uvedla v pondělí Tischlerová. Podle ní se od minulého pátku, odkdy platí, že letní tábory jsou povolené počínaje 27. červnem, jejich obsazenost rapidně navýšila. Například počet přihlášených dětí na florbalový tábor v Radovánku, na který se do minulého pátku přihlásili jen čtyři zájemci, se od oznámení o povolení táborů navýšil na 22. „Na dodržování hygienických pravidel jsme připraveni. Dezinfekčních prostředků máme dost a všichni kolegové jsou ponaučeni, jak se mají chovat. Určitou změnou pro letošek je, že nebudeme pouštět rodiče do objektů. Děti jim předáme vždy před budovou,“ dodala ředitelka.

Podle organizátorů táborů se přihlašování dětí zastavilo už v únoru. „Loni se našeho tábora účastnilo 140 dětí, letos je jich přihlášených 120. Je to sice méně, ale pořád jsou to velice pěkná čísla,“ sdělila Iva Pešírová, která organizuje letní tábor Pinokijo u Mladotic na severním Plzeňsku. „Vzhledem k novým pravidlům nás letos bude tábor stát daleko více peněz a úsilí, ale věřím, že to zvládneme. Podle metodiky bychom měli například v případě příznaků onemocnění koronavirem okamžitě kontaktovat lékaře nebo hygienu, avšak při 120 dětech na táboře se případy zvýšené teploty objevují každý den. Takže nyní ještě čekáme na upřesnění pravidel,“ poznamenala Pešírová.

Také v areálu Krašovská Aktivity centrum v Plzni na Košutce se během letních prázdnin uskuteční příměstské tábory. „Zaměřené jsou na parkour a sport. Kromě toho se zde uskuteční také mnoho tanečních soustředění. Kapacita táborů zaměřená na parkour a sport je stále volná, nicméně jde jen o pár posledních volných míst,“ řekl za Krašovská Aktivity centrum Michal Křížek.

BEZ VÝLETŮ

Příměstské tábory nabízí rovněž DDM Klatovy. Ředitelka však přiznává, že budou mít jiný program než jindy. „Nebudou se konat výlety na hojně navštěvovaná místa, protože je to důrazně nedoporučováno. Bude to o pobytu v Klatovech a okolí, případně o výletu na méně navštěvované místo. Podle hygieničky jsou příměstské tábory rizikovější než pobytové, protože se děti každý den vracejí domů,“ uzavřela Dryjová.