Tabule mluví, hraje melodie. Předškoláci se postupně zapojují do interaktivní výuky, přistupují k tabuli a přesouvají žluté květiny do jednoho košíku a červené do jiného. Nakonec jim učitelka pouští tematické video s pohádkovým příběhem. To vše probíhá v anglickém jazyce. Pro některé mateřinky dnešek, ale pro naprostou většinu hudba budoucnosti.

A právě, aby se jedny učitelky seznámily s novými možnostmi a prvky výuky a jiné předaly své dosavadní zkušenosti, konala se ve Zruči u Plzně letní škola dílen. Na víkendovém setkání se jich sešlo celkem 75 z celého Plzeňského kraje. Padesát naslouchalo a nabíralo nové zkušennosti, 25 se jich vžilo do role lektorek.

Předvedly, co se naučily

Hlavní manažerkou projektu Cizí jazyk – klíč k velkému světu je Zdeňka Veselá z Tachova. „Jde o to, aby si týmy učitelek mateřských škol navzájem pomohly, aby pak předškolní třídy ožily zájmem dětí,“ uvedla na letní škole dílen, která je součástí tříletého projektu. „Ze setkání, kdy si předáváme a vyměňujeme zkušenosti, přinášíme nové poznatky a při různých seminářích, vyšlo najevo, že pro výkon našeho povolání jsou největší rezervy a nedostatky v oblastech jazykového vzdělání a užívání informačních technik. Při řešení je problémem často finanční i časová dostupnost nebo nedostatečná nabídka center vzdělávání. To byla výzva, podnět pro změnu. Ujala jsem se hledání cest,“ pokračovala v popisu vzniku projektu Cizí jazyk – klíč k velkému světu Veselá.

Program letní školy, která se konala minulý víkend v prostorách hotelu Sport, se týkal převážně vzdělávání. Účastnily se ho postupně učitelky z Tachovska, zapojené do projektu, které vytvořily lektorský tým. Předvedly na různých aktivitách to, co se dosud naučily. Další učitelky mateřinek a spojených zařízení mateřských a základních škol z celého Plzeňského kraje tvořily takzvanou cílovou skupinu vzdělávacího programu. Ten je akreditován MŠMT a učitelky dostaly na závěr osvědčení o jeho absolvování. „Pomohly nám vytvořit zpětnou vazbu k naší tvorbě a zároveň získaly metodickou inspiraci k mnohostrannému využití pro jejich práci,“ vysvětlila manažerka projektu, který je financován z evropských dotačních fondů Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost a také ze státního rozpočtu.

#nahled|https://g.denik.cz/46/5f/letni_skola_zruc_ah28_denik-630.jpg|https://g.denik.cz/46/5f/letni_skola_zruc_ah28.jpg|Letní škola nabídla učitelkám mateřinek z Plzeňského kraje klíče k velkému světu#

Náplní letní školy byly odborné přednášky, hudební pořady, náměty na využití říkanek, písní, básní a her se zaměřením na anglický jazyk v předškolním věku. Dále představení práce s interaktivní tabulí a jazykové oblasti. To přednesl lektorský tým ze Základní školy Josefa Mareše Znojmo.
Učitelky zapojené do projektu si mohly otestovat a ověřit vlastní autorskou tvorbu a to v předvedených scénkách, modelových situacích a hrách zaměřených na slovní zásobu. Používaly také obrázkové příběhy, které si v průběhu konání kurzů pod odborným vedením lektorky samy vytvořily.

Přínos letní školy vidí manažerka projektu jednoznačně. „Při takovýchto prožitkových dílnách jde o rozvoj v oblastech používání nových metod práce, interaktivních forem, nástrojů a jazykových her. Ty učitelky mohou uplatnit a aplikovat při realizaci svých vzdělávacích programů,“ dodala s tím, že projekt Cizí jazyk – klíč k velkému světu potrvá ještě do června příštího roku. Do pomyslných lavic tachovské mateřinky Pošumavská usednou učitelky z Tachovska opět ve čtvrtek 8. září, naváží tak na dosud téměř dva roky trvající vzdělávání.