Tiskový odbor ministerstva obrany tak zareagoval na informace některých médií, že Ministerstvo obrany ČR (MO), které je vlastníkem areálu, jej chce rychle prodat. Podle prohlášení odboru pro Plzeňský deník se prodej uskuteční nejdříve po podzimních předčasných volbách.

„Nepředpokládá se, že by byl uskutečněn ještě v rámci funkčního období současné vlády,“ uvedl Petr Sýkora z tiskového odboru MO.

Areálu, který už nevyužívá, se ale do budoucna ministerstvo zbavit chce. Potřebuje totiž získat finanční prostředky, protože má výrazně snížený rezortní rozpočet.

Prvním, komu tento majetek ministerstvo nabídne, bude společnost PlaneStation Pilsen, která má v současné době areál v pronájmu. „Kvůli nájemní smlouvě, která byla s firmou uzavřena na základě výsledků výběrového řízení v roce 2000, nemá ministerstvo obrany jinou možnost, jak tento nepotřebný majetek odprodat. Soutěž nemá smysl vzhledem ke skutečnosti, že každý vlastník by byl vázán dosavadní smlouvou na období 50 let stejně, jako je nyní ministerstvo obrany,“ vysvětluje Sýkora.

„Máme smluvně zajištěno právo první koupě. V souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje chceme v areálu vybudovat logistické centrum s mezinárodním obchodním letištěm,“ říká ředitel rozvoje PlaneStation Pilsen Michal Čermák. Se stavebním rozvojem, který si vyžádá až několik miliard korun, ale společnost začne až bude letiště vlastnit.

Podle zástupců firmy už o koupi letiště jedná několik let. Centrum by mělo přinést kolem dvou tisíc volných míst. Podle zástupců společnosti by měl projekt zároveň urychlit rozvoj průmyslové zóny v katastru Líně a Dobřany,“ doplňuje Čermák.

Z prodeje letiště budou vyjmuty pozemky, které tvoří možný historický majetek okolních obcí. Výjimkou bude také ta část letiště, odkud působí letecká záchranná služba provozovaná Armádou České republiky.