Jak vypadá současná situace vnemocnici?
Výpovědi nikdo nestáhl, kolegové, kteří se k nám zatím nepřipojili, ale uvažují o vypovídání přesčasů, nyní čekají na výsledek jednání ministra se zástupci Lékařského odborového klubu (LOK). Pokud bude evidentní, že se některé politické kruhy budou snažit vehnat toto jednání do slepé uličky, pak zřejmě k vypovídání přesčasů záhy dojde.

Jste spokojeni svýsledky jednání LOK s ministerstvem?
Nejdříve jsme byli rádi za to, že se jednání konečně posunula ze sféry nezájmu a vágních deklarací k jasné nabídce, o které lze jednat. Měli jsme pocit, že je možné mít konečně naději, že k dohodě dojde a zdravotní péče po 1. březnu bude tím pádem v plném rozsahu udržena. Nyní máme opět trochu pesimističtější pocity. Ačkoliv kolegové z vedení LOK a ČLK ministrova a premiérova vyjádření společně přetavili spolu s právníky do podoby jasné dohody, ministr s ní poté údajně nesouhlasil a vypouštěl do médií zcela nepravdivá tvrzení, že lékaři stupňují požadavky.

Jaká je tedy skutečnost?
Víme, že mezi lékaři nyní panuje jednota nad souhlasem s předloženou dohodou. Já i moji kolegové z FN Plzeň doufáme, že se nyní celé jednání nezadrhne na právních a formálních náležitostech dohody, protože to by byla velká škoda.

Řada lidí má nyní pocit, že lékařům šlo jen o peníze. Zbytek jednání veřejnosti uniká, můžete popsat, jaké další sliby ministr lékařům dal?
Ministr v pátek na jednání přislíbil reformu zdravotnictví, dokonce i včetně závazků k určitému termínovanému provádění důležitých kroků. To je velmi důležité, protože jen při jasných termínech lze sledovat, zda má reprezentace zájem na faktickém provádění reformy, nebo chce jen čeřit vodu. To, že je většina pozornosti sdělovacích prostředků věnována pouze finančním požadavkům, je dáno zřejmě snadnou uchopitelností tohoto aspektu. Dohoda z 1. února navržená kolegy z vedení LOK a ČLK však také zahrnuje jasné požadavky na provedení reformy. Lékaři rozhodně neopouští svůj cíl donutit již konečně politickou sílu v zemi k provedení nezbytných a ne jen optických reforem zdravotnictví.

Znáte nějakého lékaře, který si během odborářské akce práci vzahraničí našel nebo všichni kolegové čekali na jednání vlády?
Zatím mi není známo, že by některý kolega již měl práci v zahraničí domluvenou. Je to ale klidně možné - o těchto věcech s nimi totiž nemluvím, při setkáních věnujeme drtivou většinu času vzájemnému informování o celostátní a lokální situaci a také diskuzi nad problémy, se kterými se kolegové v souvislosti s akcí „Děkujeme, odcházíme“ potýkají.