Jak jste prožíval poslední týden?
Hned zpočátku týdne jsme měli setkání s dalšími lékaři z FN Plzeň, kteří podali výpovědi. Tam jsme nastolili několik variant dalšího jednání a já jsem kolegy požádal, aby se ke každé z nich vyjádřili v e-mailu a zjistili stanoviska za všechny lékaře ve výpovědi z jejich oddělení. Takto jsem mohl jet na jednání LOKu v Praze s jasným mandátem, jak hlasovat.

Vúterý média informovala o tom, že už je takřka dohodnuto. Bylo to opravdu tak?
Do středečního hlasování naprosto nebylo jasné, jak krize skončí. Od mnoha lékařů z celé země zaznívaly hlasy (a dlužno říci, že oprávněné), že memorandum je příliš vágní a příliš kompromisní. Dohodnuto tedy v úterý a ani ve středu dopoledne rozhodně nebylo a panovala veliká nejistota nad dalším vývojem.

Ve středu proběhla diskuze odborářů zcelé republiky, zda memorandum přijmout. Jak probíhala?
Ve středu jsem v Praze byl. Celé setkání probíhalo v napjaté náladě, protože šlo o hodně a každý si uvědomoval závažnost situace. Na našem hlasování do jisté míry záviselo, zda se naplní katastrofické krizové scénáře, nebo zda dojde k dohodě. Opakovaně deklarovaná stanoviska ODS, která byla protilékařská a v dané situaci nekonstruktivní, jistě přispěla k určitým rozpakům nad tím, zda máme na memorandum v této podobě přistoupit.

Některé sekce byly striktně proti, co jim vadilo?
Většině kolegů vadila míra kompromisu, ke které se LOK musel v memorandu snížit. Přesto jsem to vnímali jako v dané chvíli maximum možného. Nakonec jsme memorandum podpořili i s vědomím toho, že bychom měli dát pacientům jasný signál, že ve sporu nejsme stranou, které na nich nezáleží. Podařilo se nám také opět udržet svou jednotu, takže nakonec i kolegové, kteří hlasovali proti, odcházeli s pocitem, že to bylo v dané chvíli nejlepší možné rozhodnutí.

Co si o dohodě myslíte vy? Splňuje vaše požadavky?
Já osobně si o dohodě myslím, že je sice poměrně volně formulovaná, ale v kontextu předchozích jednání a v duchu znění ministrova otevřeného dopisu lékařům skýtá velkou naději na změny, po kterých jsme volali. Požadavky sice memorandum nesplňuje v plné míře, ale při vědomí jednoty lékařů a jejich konzistentního postoje bude pro politickou reprezentaci mnohem obtížnější udělat obvyklý úhybný manévr a měnit ve zdravotnictví věci jen kosmeticky bez provedení faktických změn.

Kdy stáhnete svoji výpověď?
Na přesném způsobu stažení výpovědí se domluvíme na setkání s kolegy v pondělí 21.2. - času na stažení bude ještě dost - celý týden. Někteří kolegové jsou navíc na dovolené. Na tomto setkání také zjistím, zda některý z lékařů nebude chtít opravdu odejít.

Ředitelka FN Plzeň Jaroslava Kunová naznačila, že někteří lékaři nebudou ´žádoucí´, přednosta kliniky je proti stažení jejich výpovědi. Mohlo by to ještě ohrozit stažení výpovědí ostatních lékařů?
V duchu dohody o solidaritě bychom se domluvili s ostatními lékaři na dalším postupu. Výpovědi bychom zatím paušálně nestahovali a jednali o těch jednotlivcích s vedením.

Je možné, že tím ´nechtěným´ lékařem jste i vy…
Pokud by měl být problém se zpětvzetím výpovědi u mé osoby, budu kolegy přemlouvat k tomu, aby v mém případě solidaritu neuplatňovali.

Jaká je nyní situace na oddělení a vůbec vnemocnici?
Situaci u všech lékařů v nemocnici neznám, protože s tolika kolegy jsem nemluvil. Obecně však panuje úleva nad skončením dlouhého období stresu a nejistoty.

Myslíte si, že podobnou akci zopakujete ještě někdy vbudoucnu?
Lékaři, kteří se akce účastnili, stejně jako lékaři, kteří je podporovali jinak, jsou podle mne odhodláni k podobným projevům nesouhlasu, pokud by bylo patrné, že politici nechtějí své závazky a sliby plnit. Po tom, co jsme absolvovali, bychom nedokázali nečinně přihlížet šlendriánu a upevňování záměrného nepořádku v českém zdravotnictví.

Vmédiích se objevila zpráva, že LOK vyzývá lékaře, aby ze solidarity kodborovému předákovi Martinu Engelovi nestahovali své výpovědi, dokud nebude mít zaručeno, že i on se bude moci vrátit zpět do práce. Podpoříte ho i vy?
Nejsem zatím o této situaci podrobněji informován. Ale přijde mi to jako cílená provokace v nejméně vhodnou dobu. Kolegové již několikrát dopředu deklarovali, že se zastanou místních i celostátních zástupců LOKu, kteří byli v akci "Děkujeme odcházíme" činní a obětovali jí maximum času, energie a námahy. O situaci budeme více vědět v pondělí či úterý, takže to takhle dopředu nechci předjímat.

V souvislosti s tím, že jste potvrdil, že opravdu téměř nikdo neměl sehnané místo jinde, se ozývají hlasy, že šlo ze strany lékařů opravdu jen o ´prachsprosté vydírání´ a že jste rovnou počítali s tím, že vám vláda nakonec ustoupí.
Lékaři, které znám, byli připraveni do práce 1. března nepřijít. Na druhou stranu dopředu deklarovali, že v zájmu pacientů jsou ochotni své výpovědi stáhnout, pokud bude vyhověno jejich požadavkům. Nemyslím si, že by to byl od začátku kalkul a někdo dával cíleně výpověď ´jen tak´. Místa si kolegové až na ojediněle výjimky nesháněli, protože je velmi zaměstnávala aktivita v rámci protestu, navíc některým přišly spontánně nabídky na zaměstnání.

Nemyslíte, že si lékaři celou touto akcí uškodili? Že veřejnost spíše naštvali?
Podporu části veřejnosti lékaři sice ztratili, ale myslím, že to je ta část, která situaci nerozuměla, či podlehla zkreslování v rámci antikampaně v některých médiích. Kdykoliv jsem s někým o problémech ve zdravotnictví mluvil a vysvětlil mu skutečný stav věcí, protest lékařů pochopil a začal jej podporovat. Lékařské odbory totiž zejména volaly po změnách, které by už konečně obrodily nemocné české zdravotnictví. Takové změny jsou i v zájmu pacientů, což potvrzují i opakovaná vyjádření podpory od pacientských organizací.