Tak těžký průběh nemoci Covid jednašedesátiletý soukromý lékař-anesteziolog z Plzně nečekal ani ve snu. Jeho jméno redakce zná.

Jak a kdy se u vás nemoc projevila?

Nemoc se u mě začala projevovat velmi rychle večer v neděli 15. března zvýšením tělesné teploty a hlavně obtěžujícím dráždivým kašlem. Jiné chřipkové příznaky, jako je bolest svalů nebo kloubů či únava, jsem nepozoroval.

Měl jste cestovatelskou anamnézu nebo, jste se nakazil v České republice?

Právě pozitivní cestovatelská anamnéza mě usnadnila objednání na výtěr nosohltanu hned druhý den v pondělí 16. března. Měli jsme s manželkou objednanou od 7. března týdenní lyžařskou dovolenou v lyžařské oblasti Trentino v severní Itálii. Protože ještě před odjezdem byla celá severní Itálie označena za rizikovou oblast, dovolenou jsme zrušili. Sledovali jsme vývoj a výskyt koronavirové infekce v rakouských Alpách a rozhodli jsme se na čtyři dny vyrazit do Rakouska, které v té době bylo ještě bezpečnou zemí. Vybrali si lyžařskou oblast Saalfeld, daleko od středisek s prvním výskytem koronaviru. Sledovali jsme česká média a jakmile bylo Rakousko v pátek 13. března prohlášeno za rizikovou zemi, rozhodli jsme se pro předčasné ukončení dovolené. Vrátili jsme se ještě v pátek 13. března před půlnocí, ale už nám byla na hraničním přechodu „nařízena“ čtrnáctidenní karanténa. Tu jsme s manželkou pečlivě dodržovali a nikoho jsme neohrozili.

Postihla nemoc jenom vás?

Covid pozitivní byla i manželka, u které onemocnění proběhlo jako těžší viróza s únavou, bolestí svalstva, nechutenstvím, zvýšenou teplotou. Žádný kašel, žádné dechové potíže.

Byl jste od začátku hospitalizován, nebo jste se nejdříve léčil doma?

V pondělí 16. března jsem se přes krajskou hygienickou stanici (KHS) objednal na vyšetření, respektive výtěr nosohltanu na infekční klinice Fakultní nemocnice Plzeň.V té době jsem byl celkem ještě v pohodě. Sice občasný kašel a zvýšená teplota, ale žádné dechové obtíže. Po vyšetření jsem se vrátil ihned do domácí karantény a čekal na výsledek vyšetření.

Jaký byl průběh nemoci?

V prvních dvou až třech dnech domácí karantény mě trápil hlavně dráždivý kašel, večer vždy zvýšená teplota. Přes den zvládnutelné, v noci nastalo vždy zhoršení stavu. Ve čtvrtek v časných ranních hodinách mě probudil telefonát, který mně oznámil, že jsem Covid pozitivní. Noc ze středy na čtvrtek byla už dost dramatická, dráždivý kašel doplnila dechová tíseň. Proto mně pracovník KHS objednal převoz pro pozitivní pacienty na infekční kliniku.

Co následovalo pak?

Byl jsem umístěn na nově vytvořenou izolaci pro Covid pozitivní pacienty. Můj stav byl přes den vcelku uspokojivý, v noci vždy došlo ke zhoršení především dechové tísně i přes kontinuální podávání kyslíku. Léčba byla doplněna antibiotiky a lékem Plaquenil (antimalarikum – pozn. red.). Pro výskyt vedlejších nežádoucích účinků mně však byl po dvou dnech vysazen. Pro další zhoršování stavu jsem byl ve čtvrtek 26. března přeložen na Covid 19 JIPku plicní kliniky, kde péči o pacienty zajišťovali společně zdravotníci plicní kliniky a KARIM (kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – pozn. red.) Bezprostředně po přijetí na JIP jsem byl uveden do umělého spánku a napojen na umělou plicní ventilaci. Byl jsem utlumen kontinuálním podáváním sedativ/anestetik, dýchací cesty jsem měl zajištěny tracheální intubací a moji spontánní dechovou aktivitu převzal plicní ventilátor.

Kdy jste si začal uvědomovat, co se děje okolo?

První vzpomínky přicházejí až v době tzv. odtlumování. Byl jsem sice ve stavu úplné dezorientace, neuvědomoval jsem si své okolí, slyšel jsem ale zřetelně hlasy ošetřujícího personálu, vnímal jsem jejich obsah, reagovat jsem mohl však jen velmi omezeně nebo vůbec. Byl to velmi zvláštní stav farmakologického ovlivnění vědomí, které se jen těžko popisuje. Dominantní vzpomínka z tohoto období je, že jsem slyšel a dobře si uvědomoval vše, co ošetřující personál říká. Chovali se ale všichni velmi profesionálně a péče byla vynikající.

Jak dlouho trvalo, než jste se dozvěděl, že jste vyléčený?

Dne 7. dubna jsem byl přeložen z JIP zpět na infekční kliniku, kde mně byly provedeny před propuštěním tři výtěry na přítomnost koronaviru v těle. První byl negativní, druhý pozitivní, třetí v den propuštění do domácího ošetřování 14. dubna negativní. 16. dubna jsem absolvoval další výtěr a o den později jsem se telefonicky od pracovníka KHS dozvěděl, že kontrolní výtěr byl negativní. Že jsem považován za vyléčeného a mohu ukončit domácí izolaci nařízenou při propuštění do domácího ošetřování.

Jak jste se cítil ve FN Plzeň?

Poskytnutá péče byla vždy profesionální, na vysoké úrovni, výborná. Musím především pochválit zdravotnický personál Covid JIPky, který značně omezen bariérovými ochrannými pomůckami musel vykonávat svoji náročnou a zodpovědnou práci. Skvělí lékaři a neméně báječní ošetřovatelé! Na JIPce jsem se cítil úplně bezpečně, během první hospitalizace na infekční klinice jsem pro těžkou dechovou tíseň dostal veškerou dostupnou péči a nemohu cokoliv vytknout. Chci všem, kteří se na mojí léčbě podíleli, poděkovat. Slovy nelze vyjádřit těmto zdravotníkům moji vděčnost…

Jak je vám v současnosti?

Cítím se každým dnem lépe, jsem ještě snadno unavitelný, nevýkonný, potřebuji často odpočívat. Občas se dostaví lehká závrať či chvění rukou, problém mám ještě s jemnou motorikou. Duševní stav je však dobrý, jsem spíše životní optimista a věřím, že i tentokrát vše dobře dopadne.

Jak jste nemoc jako lékař vnímal?

V tomto ohledu to bylo spíše na závadu. Velmi dobře jsem si uvědomoval, že intenzivní péče může přinést značná rizika, že moje zhoršující se dechová tíseň směřuje k intezivní péči na JIP. Před překladem na JIP jsem už byl natolik fyzicky a psychicky vyčerpaný, že jsem se nakonec na JIPku skoro těšil.

Jaké byly reakce rodiny a vašeho okolí?

Ze strany rodiny jsem cítil obrovskou podporu. Mám už tři vnoučata a vzpomínky na nejbližší mně dávaly sílu bojovat. Touha všechny je ještě spatřit a obejmout byla velmi, velmi silná.

Lidé, kteří onemocněli Covidem-19, říkají, že na ně mnoho kamarádů zanevřelo v obavách z nakažení. Máte podobnou zkušenost?

Nikoho jsme s manželkou neohrozili, do mého propuštění a vyléčení jsme dodržovali přísnou karanténu. Přátelé mně přes telefon vyjadřovali plnou podporu. Dosud se s nikým nestýkám, jsem v pokračující pracovní neschopnosti a zdravotní stav mně ještě nedovoluje jakoukoliv zábavu.

Kdy plánujete návrat do práce?

Ještě nejméně měsíc odhaduji trvání pracovní neschopnosti.

Dala vám tato zkušenost něco dalšího pro život?

Rozhodně. Jako anesteziolog používám sedativa/anestetika, která jsem si na vlastní kůži vyzkoušel. Určitě k těmto velmi účinným léčivým přípravkům budu nadále chovat značný respekt. Zkušenost, kdy se člověk dostane na hranici mezi životem a smrtí, vede k přehodnocení životních priorit. Uvědomil jsem si, jak je moje rodina pro mě důležitá, jak moc si všechny toužím ještě užít!

Co byste poradil nemocným lidem, ale i těm zdravým?

Nemocným přeji lehký nekomplikovaný průběh a brzkou úzdravu. Zdravým vzkazuji, aby koronavirovou infekci nepodceňovali! Považoval jsem se za jedince v dobré zdravotní kondici – rekreačního sportovce. Rád lyžuji a jezdím na kole. Možnost nákazy jsem považoval za reálnou, s kolegy lékaři jsme toto téma často diskutovali a počítali s tím, že mnoho z nás koronavirovou infekcí onemocní. S takto těžkým průběhem jsem však ani ve snu nepočítal. Chraňte se a respektujte odborná doporučení!