Lokalitu Ledný se stejnojmenným potokem, která nedávno nově přibyla mezi místa vytipovaná kvůli nedostatku vody v krajině pro stavbu přehrad, si včera obhlédl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Od roku 2011 existuje 65 lokalit, které jsou chráněné pro akumulaci povrchových vod. Nově jich přibylo dalších 31 a řadí se mezi ně zmíněný Ledný potok. Teče mezi Dobřívem a Strašicemi na Rokycansku v místech, kde se konají populární armádní přehlídky Bahna. „Jde o zajímavé území se státními pozemky, kde je zástavbai v budoucnu zakázaná,“ zdůraznil Brabec.

Se šéfem Chráněné krajinné oblasti Brdy Bohumilem Fišerem i Františkem Pelcem z Agentury ochrany přírody a krajiny se pak vydal do hloubi smrkového lesa i na plochu, kam v minulosti dopadala vojenská munice. „Věřím, že do konce června vydáme stanovisko ke všem nádržím. Svůj názor bude moci vyslovit také veřejnost a samozřejmostí je proces EIA, tedy vyhodnocení vlivů na životní prostředí,“ řekl Brabec.

Navrhovaná nádrž Ledný by pojala zhruba čtyři miliony litrů vody. S případným převodem vody z nedaleké Klabavy by byl objem navýšený až na patnáct milionů kubíků. Ledný potok je však ve druhém ochranném pásmu chráněné krajinné oblasti Brdy. Přehrada by mimo jiné výrazně poškodila přirozený vodní tok i na něj navázané živé tvory. Žijí tam vzácní živočichové, jako je vranka, mihule či ledňáček, což může vyvolat konflikty s ochránci přírody. Proto účastníci včerejší schůzky potvrdili, že pokud se rozhodne o stavbě přehrady na Rokycansku, přednost má vodní nádrž Amerika u Strašic. Dokumentace tohoto díla byla vytvořena už v roce 1974 s tím, že by přehradu napájela nejen Klabava, ale také potoky Třítrubecký a Rezerva. Nádrž by zatopila území s loveckým zámečkem Tři Trubky. Sloužila by jako vodní zdroj, dále k ochraně proti povodním a lepšímu průtoku Klabavy. „S výstavbou přehrady ovšem nadále nesouhlasí ministerstvo obrany,“ připomněl Fišer. Obdobné stanovisko zastává starosta Strašic Jiří Hahner, přestože nebyl včera k setkání přizvaný. „Investice za 750 milionů, k níž existuje zatím jen studie, je absolutně nereálná. Záměr suchého poldru pro případ povodní je v současném období sucha nesmyslný. Půlkilometrová hráz, 25 metrů vysoká nad obcí a vykácené údolí nenapuštěné vodou. Zkrátka brutální nápad,“ říká. Zamlouvá se mu soustava menších nádrží.

Na Tachovsku přibyla přehradní nádrž na Nezdickém potoce nedaleko Bezdružic. Přehradní hráz by podle starosty Lumíra Kadlece měla vyrůst několik desítek metrů po proudu od hráze současného Zaječího rybníku na Nezdickém potoce. „Lokalita byla vybrána i proto, že výstavbou přehrady by kromě jednoho letního tábora nebyly zatopeny žádné další stavby,“ řekl starosta. „Pokud by se v tomto území začala přehrada stavět, tak určitě ne v nejbližších letech, proces přípravy přece jen nějakou dobu trvá. Pro Bezdružice to znamená, abychom na možnost vybudování nádrže mysleli v územním plánování a nepovolovali v této lokalitě žádnou výstavbu,“ doplnil Kadlec.

Výstavba přehrad je součástí boje s dlouhotrvajícím suchem. Patří sem i obnova polních cest, tvorba remízků, průlehů, mokřadů nebo tůní v krajině.

Vytipovaná místa v Plzeňském kraji

Nedávno přibyla místa: Zaječí na Nezdickém potoce u Bezdružic na Tachovsku a Ledný na Ledném potoce nad Dobřívem na Rokycansku.

Místa vybraná v roce 2011: Kladruby na Úhlavce, Šipín na Úterském potoce, Amerika na Klabavě, Strážiště na řece Střele, Čachrov na říčce Ostružné, Kočov I na Mži a Kočov II na Sedlišťském potoce na Tachovsku, Ondřejovice na Jelence na Klatovsku, Všeruby na Třemošné, Javornice na toku Javornice.