Areál se rok od roku vylepšuje, jednotlivé pavilony se postupně modernizují, aby odpovídaly současným trendům. Psychiatrická léčebna oslavila loni 130. výročí svého založení. Na zřízení Ústavu pro duševně nemocné se usnesl Český zemský sněm 15. října 1874. Založení ústavu je také spojeno se jménem profesora MUDr. Jakoba Fischera, ředitele pražského ústavu pro choromyslné.

Nepřetržitá psychiatrická lékařská služba

Léčebna zabezpečuje dlouhodobou léčbu a léčebnou rehabilitaci psychicky nemocných pacientů všech věkových kategorií v návaznosti na akutní psychiatrickou léčbu. Přijímá pacienty k dobrovolné léčbě, nedobrovolné léčbě i ústavní ochranné léčbě po 24 hodin denně, má zajištěnou nepřetržitou psychiatrickou lékařskou službu.

Původně byla léčebna koncipována pro 600 pacientů. V 60. letech 20. století bylo však v léčebně hospitalizováno přes dva tisíce nemocných. Toto zatížení a nedostatečná průběžná údržba se nepříznivě projevily na hygienických podmínkách a možnostech léčby.

„Počet pacientů postupně klesal, což bylo více než žádoucí, až na současný stav 1225 pacientů,“ vysvětluje ředitel léčebny MUDr. Vladislav Žižka.
Toho zpočátku působení v Dobřanech čekal těžký úkol. „Nejprve bylo třeba léčebnu vyvést z dluhů a přistoupit k modernizaci i přijetí dostatečného počtu pracovníků, jak středně zdravotnických, tak i lékařských, a zlepšit prostředí, ve kterém se pacienti pohybovali. To znamená nejen okolí, ale postupně modernizovat i jednotlivé pavilony a zlepšit podmínky pro poskytování kvalitní léčebné a ošetřovatelské péče,“ tvrdí ředitel.

Vše začalo generální opravou kuchyně a celého stravovacího provozu. Pak přišla na řadu generálka prádelny a postupně i jednotlivých oddělení. „Poslední z větších akcí byla stavba centrálního příjmu, protože léčebna tento příjem neměla. Tady se vytvořily důstojné podmínky pro přijímání pacientů od prvního vyšetření i pro dopravu těchto pacientů a současně tam vznikly i možnosti dalšího rozšíření archivu, což léčebna také potřebovala,“ dodává Žižka.

Vloni, když dobřanská léčebna slavila 130. výročí, bylo jedním z ředitelových přání dokončení výstavby hřiště u dětského pavilonu 21C. Vše se nakonec podařilo a nyní už se tu pyšní zbrusu novým hřištěm. „Tento pavilon je také nový a je určen dětem staršího věku, který odpovídá normám Evropské unie. Hřiště a veškeré dovybavení bylo financováno z evropských, přesněji norských fondů. Podmínky jsou tu dnes jednoznačně na úrovni, která odpovídá novodobým požadavkům,“ s povděkem konstatuje ředitel léčebny a dodává, že hotovo ale ještě zdaleka není.

„Chtěli bychom rekonstruovat pavilon 22, který dnes patří k jedněm z těch nejhůře vybavených z hlediska ubytovacího a sociálního zabezpečení. Tím myslím stav koupelen a toalet. Pokud by se to podařilo, vznikl by další objekt, který by byl na úrovni našich požadavků. Tedy byly by tu menší pokoje, lepší komfort, větší soukromí pro pacienty a lepší možnosti pro poskytování léčby,“ říká ředitel.

Podle jeho slov se léčebna stále více snaží otevírat lidem. „Kdo v léčebně pár let nebyl, tak teď změny vidí sám. Nechceme, aby si lidé jako kdysi říkali, že se za plotem děje něco záhadného,“ vysvětluje Žižka.

V Dobřanech nyní poskytují psychiatrickou péči podle nejnovějších trendů. „Snížili jsme počet lůžek a myslím si, že v tomto trendu budeme pokračovat. Tedy ve smyslu jejich zkvalitnění. Připravuje se i zřízení některých zdravotně sociálních lůžek. To vyplývá z podstaty doby,“ tvrdí ředitel.

Ambulantní služby provozuje psychiatrická léčebna v Plzni a v Přešticích. „I tyto služby, troufnu si říct, jsou na odpovídající úrovni,“ myslí si ředitel.

A jaké plány mají v Dobřanech do budoucna? „K rekonstrukci jsou připraveny další objekty, takže bude záležet především na ekonomických možnostech léčebny. A věřím, že i přes současnou situaci v resortu, budou progresivní změny pokračovat,“ vyslovuje své přání ředitel léčebny MUDr. Vladislav Žižka.