„Zhruba před 10 lety ji vymysleli Američané, dostala jméno ClariVein,“ říká primář chirurgického oddělení Zdeněk Anděl.

V čem unikátnost metody spočívá?

Je rychlá, bezpečná, nebolestivá a nevyžaduje hospitalizaci. Dokonce není třeba ani předoperační vyšetření. Její výjimečnost spočívá v mechanickém porušení vnitřní výstelky žíly za současného podávání sklerotizační látky, takové chemické pěny. Způsobí slepení žilních stěn, které se po několika dnech změní ve vazivový proužek. Výhodou je i skutečnost, že metoda nijak nepoškozuje okolní tkáně. Všechno se odehrává pod ultrazvukovou kontrolou.

Bolí to?

Každý člověk vnímá bolest jinak, ale tenhle výkon by měl být zcela nebolestivý. Trvá jen 20 či 30 minut a odpadá při něm celková anestézie i aplikace anestetik do okolí odstraňovaného žilního kmene. Pacienti se po něm mohou okamžitě vrátit ke svým běžným aktivitám. Na operované končetině musí nosit pouze dva týdny kompresivní punčochu.

Slyšela jsem, že metodu v rámci svého oddělení ještě zdokonalujete. Co to znamená?

Doplníme ji podvazem žil v třísle, což se zatím nedělá nikde jinde.

Ilustrační foto
Opravit auto či stavět na dálku se nedá, zní ze škol v kraji

V kolika zdravotnických zařízeních se zmíněná léčba dělá?

Pokud vím, v České republice ji praktikují ve třech nebo čtyřech zdravotnických zařízeních. Nikde ale nedělají podvaz v třísle.

Proč jste se rozhodli jej provádět na vašem oddělení?

Ze studie dělané na tisících pacientů vyplývá, že pokud žíly v tříslech zůstanou, varixy se v končetinách objevují po několika letech znovu. A pacient musí podstoupit novou operaci. A moje celoživotní zkušenosti jsou stejné. Takže podvaz žil v tříslech by měl nemocné problémů s varixy definitivně nebo na hodně dlouhou dobu zbavit. Jen musím upozornit, že tuto metodu zatím pojišťovny nehradí.

Nezdržela vás od zavedení nové metody pandemie?

Nijak podstatně. Chtěli jsme ji začít dělat hned od začátku letošního roku, ale posune se o pár týdnů.

Koho problémy s křečovými žílami postihují?

Je to široké spektrum lidí, mladé nevyjímaje. Stejně jako štíhlé, hubené nebo sportovce. Hrají v tom roli genetické dispozice, fyzická zátěž organismu a mnoho dalších faktorů. A problémy mnohdy dospějí až k vážným nemocem tepen a žil, jako jsou velké bércové vředy, defekty, gangrény a podobně.

Používáte k léčbě i larvoterapii, kterou jste také kdysi zavedli jako jedni z prvních?

Používáme a s velice dobrými výsledky. Díky ní se nám podařilo vyléčit a daří se léčit pacienty s cirkulárními bércovými vředy, které je trápily až 20 let. Larvy úspěšně vyhojí zánět a my pak po cévních rekonstrukcích a žilních operacích můžeme na rozsáhlejší defekty na končetinách přenést tenké kožní štěpy. A děláme řadu dalších výkonů pro léčbu kriticky ohrožených končetin, to znamená pro stavy, kdy bez pomoci cévní chirurgie už nelze končetinu zachránit.