Monumentální lávka u Kamenného rybníka v Plzni přes silnici na Třemošnou, která měla lidem sloužit od května, má problémy. Stavba se totiž hýbe a objevily se na ní také vlásečnicové trhliny. Kolem lávky teď pro jistotu vyroste z preventivních důvodů pomocná konstrukce. Pěší ani cyklisté na ni nesmí.

„Termín otevření se nyní posouvá na neurčito. Budovaná lávka je originální a technicky značně náročné inženýrské dílo. Po předepnutí lávky byla provedena technická prohlídka, při ní jsme zjistili mírné nestandardní pohyby konstrukce a vlásečnicové trhliny, které u takto složitého technického řešení nelze nikdy zcela vyloučit,“ vysvětlil vedoucí Odboru investic Magistrátu města Plzně Pavel Grisník.

Zhotovitel i projektant teď pracují na řešení vzniklé situace. Odbor investic zároveň zadal odborné posouzení stavu lávky nezávislé instituci Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze. „Cílem bude zjistit, zda je stavba bezpečná, nebo jestli na ní musí být před uvedením do užívání provedeny stavební úpravy,“ doplnil David Malán, vedoucí oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů odboru investic.

Lávka překlene rozšiřovanou silnici I/27 vedoucí z Plzně na Třemošnou i železniční trať do Žatce. Je dlouhá téměř 130 metrů a umožní chodcům bezpečně přecházet od Kamenného rybníka směrem k arboretu Sofronka a k Seneckému rybníku.