Lávka byla vystavěna na černo, na jedné straně zasahovala do pozemků obce Plešnice, na straně druhé do pozemků vlastníků blízkého mlýna. Situaci začala hned v roce 2012 řešit starostka Kozolup a předsedkyně mikroregionu Touškovsko Michaela Opltová.

„Projekt obnovy lávky měl být tehdy financován z dotačního programu, kraj byl obnově nakloněn díky turistické trase, která tudy vede,“ vzpomíná Opltová. K turistickým účelům se tedy začal využívat most pod hrází přehrady Hracholusky. „Za mikroregion Touškovsko jsem tehdy požádala dotčené obce, aby se pokusily problém s majiteli pozemků vyřešit a já bych poté na projekt sehnala peníze. To se bohužel nepodařilo. Majitelé pozemků u mlýna byli naštvaní, že jsme chtěli jednat bez jejich vědomí, což nebyla pravda,“ sdělila Opltová.

Jeden z vlastníků mlýna Roman Melničuk si není vědom toho, že by v minulosti vlastníky kdokoliv kontaktoval. „Úředníci měli čas pouze na to, aby vypracovali projekt a vyznačili dopravním značením trasu kolem mlýna přes řeku Mži směrem do Plešnic. Nikdo se neptal majitelů dotčených pozemků, zda o takovou věc vůbec stojí, nebo jakou kompenzaci za toto řešení dostanou,“ argumentuje Melničuk.

Jedno je ale jisté, na původním místě lávka už nikdy stát nebude.

„Po letech zbrojení proti majitelům mlýna a kvůli nečinnosti úředníků, kteří nám dali čas na rozhodnutí, vím, že pokud někdy bude lávka obnovena, tak určitě ne na místě soukromých pozemků majitelů mlýna,“ míní Melničuk.

„Já jsem veškeré snahy vzdala, s lávkou nepočítáme. V současnosti máme v plánu postavit novou lávku mezi Touškovem a Bdeněvsí,“ uzavřela Opltová.