„Pro rozvoj univerzity je zásadní, aby nejen reagovala na vnější prostředí, ale aby sama nastolovala témata, a aktivně tak přispívala k proměnám města a regionu,“ uvedl rektor Miroslav Lávička při inauguraci, která se uskutečnila v Měšťanské besedě v Plzni za účasti zástupců Parlamentu ČR, krajů, města Plzně, rektorů a dalších hostů z řad akademické sféry, spolupracujících firem a politického a veřejného života. „Je nepochybné, že prostředí a klima překotných změn vyvolávají v současné době ve společnosti pocit nejistoty, nepřehlednosti a nestability, jsem přesvědčen, že i z těchto důvodů význam vzdělávání v následujících letech ještě více posílí,“ řekl rektor.

Během slavnostního aktu poděkoval předseda Akademického senátu ZČU Pavel Karban dosavadnímu rektorovi Miroslavu Holečkovi, který ZČU vedl dvě funkční období od března 2015. Emeritní rektor Miroslav Holeček mimo jiné zrekapituloval to nejdůležitější z uplynulých osmi let, kdy stál v čele ZČU. Připomněl také vliv vysokých škol na mladou generaci a jejich zodpovědnost za budoucí svět.

S projevem vystoupili také emeritní biskup František Radkovský, hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, primátor města Plzně Roman Zarzycký a hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Hudební doprovod při slavnostním shromáždění zajistil orchestr Consortium musicum pod vedením Víta Aschenbrennera z Fakulty pedagogické ZČU.

Prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., je v pořadí šestý rektor Západočeské univerzity v Plzni. Své funkce se ujal 1. března poté, co byl 21. prosince 2022 Akademickým senátem ZČU zvolen kandidátem na rektora a 15. února 2023 prezidentem republiky Milošem Zemanem rektorem jmenován.

Miroslav Lávička vystudoval učitelství matematiky a chemie pro střední školy na Fakultě pedagogické ZČU a poté pokračoval v doktorském studiu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2011 se habilitoval na ZČU v oboru Aplikovaná matematika a v témže oboru byl v roce 2020 jmenován profesorem. Od roku 2002 působí na katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU, předtím pracoval na Fakultě pedagogické. V letech 2012–14 byl proděkanem pro tvůrčí činnost a vnější vztahy FAV, následně zastával v letech 2014–17 funkci děkana a poté pracoval do roku 2020 jako proděkan pro strategii a legislativu.