Průkopníka vizuálního designu, jenž v roce 1939 emigroval do USA a zemřel v New Yorku roku 1976 ve věku devětasedmdesáti let, nyní nově připomíná včera zahájená výstava v Západočeském muzeu v Plzni. Několik set kusů příborů, talířů, hrnků, skleniček, polévkových mís či kalíšků na vajíčka nebo svícnů připomínají Sutnarovu užitou tvorbu, kterou se zabýval ještě v tehdejším Československu jako umělecký ředitel Krásné jizby.

Ladislav Sutnar je autorem prvního československého původního porcelánového jídelního souboru, jenž čítá na dvaapadesát dílů. „Vznikal mezi lety 1928 až 1932. Celý servis se poměrně dlouho vyvíjel, než mohla být zahájena jeho výroba v porcelánce Epiag v Lokti," připomíná Jan Mergl, autor výstavy, a dodává, že tento soubor svou jednoduchostí a důsledností formy zřetelně ukazuje Sutnarův funkcionalismus.

Většina vystavených exponátů pochází ze soukromé sbírky Tomáše Sanetrníka.

Výstava Ladislav Sutnar – užitá tvorba potrvá do 8. listopadu a k jejímu doprovodnému programu patří i řada přednášek. Ta první s názvem Ladislav Sutnar a československé funkcionalistické sklo zazní v podání Jana Mergla v Zápodočeském muzeu od 17 hod. ve středu 20. května.

K dalším výstavám, jež připomínají Sutnarův odkaz, patří představení jeho knižní tvorby v galerii, jež nese jeho jméno a sídlí v plzeňské Riegrově ulici. Třetí výstava, tentokrát věnovaná Sutnarovým Venuším, bude otevřena v Galerii města Plzně příští pátek 22. května.