Pro pacienty to podle mluvčího nemocnice Davida Hrdiny znamená záruku, že jejich biologické vzorky jsou zpracovávány a následně dokumentovány mezinárodně uznávanými metodami na nejvyšší možné úrovni. Kvalita výsledků rozborů je tak vyšší a přesnější. Nemocnice Privamed je jedinou v kraji, která má laboratoř s akreditací.

„Akreditace zaručuje, že laboratoř používá mezinárodně uznávané metody a diagnostické soupravy pro vyšetřování biologického materiálu a že poskytované služby jsou na vysoké úrovni. Veškeré postupy jsou popsány a dokumentovány. Dají se kdykoliv snadno dohledat. Výsledky vyšetření se včas dostávají k ošetřujícímu lékaři. Vyšetření se provádí na moderních automatických analyzátorech,“ uvedl Zdeněk Jeřábek, přednosta oddělení klinických laboratoří Městské nemocnice Privamed.