„Původní návrh, který zněl tři miliardy, byl nedostačující. Sociální výbor parlamentu navrhl ve shodě s vládou navýšení dotací na 6,4 miliardy korun. Rozpočtový výbor, který zasedal minulý týden, to ale nepodpořil,“ sdělil ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr. Teď se prý čeká na aktivitu poslanců při druhém a třetím čtení návrhu rozpočtu. „Poslanci i vláda zatím podporu deklarují. Takže doufáme, že to dopadne dobře,“ dodává Lodr. Připouští ale, že v krajním případě by se některé služby musely zrušit.

Kvůli finanční krizi je teď navíc složitější získávat finanční podporu ze soukromého sektoru. „Měli jsme hodně partnerů mezi firmami z automobilového průmyslu, takže teď kromě dlouhodobých nadačních podnikových aktivit je velmi těžké shánět zdroje,“ sděluje Lodr. Jeho slova potvrzuje i ředitel Městské charity v Plzni Pavel Janouškovec. „Není teď lehké udržet provoz, firmy jsou opatrnější,“ dodává Janouškovec.

Přes tyto problémy hodnotí oba ředitelé loňský rok kladně. „Podařilo se nám získat grant na úpravy Domova pokojného stáří sv. Alžběty. Je tam teď nová kuchyně i venkovní paravany. Navíc jsme obdrželi nájemní smlouvu na bývalou faru ve Stříbrné u Kraslic. Měla by být určena pro rekreaci seniorů i matek s dětmi,“ konstatuje Lodr. Velkou zátěž měli letos podle něho pracovníci Poradny pro cizince. „Počet klientů se jim kvůli propouštění zněkolikanásobil. Ale zvládli to výborně,“ dodává Lodr.

Další novinkou je rekonstrukce domu v Hradišťské ulici v Plzni, kde by měl být domov se zvláštním režimem. „Investorem je město Plzeň. Měla by to být náhrada za stacionář. Místo něj by naopak vzniklo chráněné bydlení, které v Plzni chybí,“ doplňuje Janouškovec.

Stále složitější je shánění dobrovolníků. „Je to velký problém, protože ti zkušení, kteří u nás byli od začátku, jsou o dvacet let starší. Těžko se hledají jejich nástupci. Snažíme se spolupracovat s mladými lidmi, kteří s námi spolupracují při Tříkrálové sbírce nebo k nám chodí na praxi. Chybí nám ale střední generace,“ vysvětluje Lodr.