Jaké jsou podmínky na vodních plochách v Plzni a okolí?
Aktuálně je velmi dobrá jakost vody na Hracholuskách u hráze a v zásadě přijatelné podmínky jsou i na Radosti. Výborný je Bolevák a dobré jsou i ostatní rybníky v bolevecké soustavě. Výborně se letos drží i Košutecké jezírko, kde se letos neobjevily sinice. Oproti tomu nádrž České údolí se vyznačuje už asi dva měsíce vodou ke koupání zcela nevhodnou.

Co má vliv na kvalitu vody v přírodních koupalištích?
Rozhodující vliv má znečištění, které do nádrží přijde s přitékající vodou. Nejdůležitější je vstup fosforu, tedy živiny pro sinice. Ten se do vody dostává s odpadními vodami z měst a obcí. Kvalita vody v přehradních nádržích tedy nejvíce záleží na tom, jak dobře čistí města a obce své odpadní vody. Důležité také je, jak hospodaří s dešťovými vodami. Jestli je nechají jen tak stéci do kanalizace, tak se původně čistá dešťová voda smísí s odpadní vodou, vypláchne usazeniny a zanese je do řek a potoků. Poté stačí jen pár srážkových událostí a sinice např. v horní části Hracholusek mají z čeho růst.

V rybnících kvalita vody závisí na rybí osádce, zda se kapři krmí a také na přítoku odpadních vod. V bolevecké soustavě se voda nehnojí, odpadní vody sem netečou a krmení ryb je výjimečné. Proto je zde také kvalita obecně velmi dobrá – na rozdíl od chovných rybníků např. v jižních Čechách.

Koupaliště letos zažila slabší sezonu. Lidí u vody oproti loňsku ubylo

Kde se koupete Vy?
Nejraději v přírodním prostředí. Bazény s chlorovanou vodou jsou pro ty, kteří přírodu nemusí. Tak jako platíme za čistou vodu v rybníce přítomností vodních rostlin, tak v bazénech může docházet k podráždění pokožky a sliznic chlórem. Oproti tomu biotopová koupaliště využívají přirozených procesů k zabezpečení co nejlepší kvality vody ke koupání. Je to pozitivní trend, ale může zklamat, pokud je dlouho tropické počasí a návštěvnost koupaliště je vysoká. Přírodní systémy pak nemusejí stíhat. Je to na každém, co si zvolí, a jaká varianta je pro něj lepší.