Podle posledních dostupných informací Krajské hygienické správy je ale ke koupání nevhodné koupací jezírko Škodaland v Českém údolí v Plzni a také už delší dobu rybník Valcha na Klatovsku. Kvalita vody je tam podle hygieniků na čtvrtém stupni pětibodové škály.

V koupacím jezírku Škodaland je voda podle hygieniků nevhodná kvůli mikrobiologickému znečištění. Koupat by se v něm neměli citlivější jedinci. Letos se už podobný problém v jezírku vyskytl, poměrně rychle odezněl. Rybník Valcha na Klatovsku má vodu nehodnou ke koupání už od začátku prázdnin, a to kvůli vysokému množství sinic.

Dobré koupání naopak podle hygieniků nabízí například přírodní koupací biotopy v Dobřanech a Blovicích, rybníky v plzeňské bolevecké rybniční soustavě, lom Starý Klíčov, koupaliště Kdyně, rybník Babylon na Domažlicku nebo koupaliště v Plané, Tachově a Konstantinových Lázních. Dobrou vodu má také u hráze přehrada Hracholusky. Podle dnešního měření vodohospodářů z Povodí Vltavy je voda u hráze průhledná do hloubky čtyř metrů a má teplotu 24 stupňů. Naopak přehrada České údolí na okraji Plzně má vodu průhlednou jen do hloubky 25 centimetrů.