Podobné otázky dostáváte od dermatologa, když má podezření, že byste mohli mít některý zhoubný kožní nádor. Prokázalo se totiž, že na vzniku kožních nádorů se nepochybně rozhodující měrou podílí ultrafialové záření, a to jak sluneční, tak i z umělých zdrojů, čili solárií. Odborníkem kladené otázky souvisejí s tzv. „pamětí kůže“. Znamená to, že čím více jsme pobývali na slunci a čím častěji jsme se spálili, tím máme větší pravděpodobnost, že se u nás během života objeví některý z kožních karcinomů, ale také nejzávažnější kožní nádor- maligní melanom. Jednotlivé malé dávky UV záření se postupně sčítají nebo je kůže poškozená jednorázovým spálením. A naše kůže si to dobře pamatuje.

Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc., přednosta Dermatoveneralogické kliniky FN Plzeň.Zdroj: FN PlzeňSvé dotazy k tématu můžete posílat už nyní, zde přes odkaz na ON - LINE rozhovor

Karcinomy kůže jsou nejčastější zhoubné nádory vůbec. V České republice se podle statistik diagnostikuje denně přes 300 nových případů.

Melanom je ve světě 5. nejčastějším zhoubným nádorem a v ČR každoročně postihne přes 2 500 nemocných. V Plzeňském kraji zaznamenáváme řadu let 200-220 nových případů ročně.

Na Dermatologické klinice ve FN Plzeň máme specializovanou ambulanci pro onkologické pacienty, především pro ty s melanomem.Na Dermatoveneralogické klinice ve FN Plzeň máme specializovanou ambulanci pro onkologické pacienty, především pro ty s melanomem.Zdroj: FN Plzeň

Na Dermatoveneralogické klinice ve FN Plzeň máme specializovanou ambulanci pro onkologické pacienty, především pro ty s melanomem. V posledních 20 letech jsme zaměřili výzkum hlavně na jeho včasné zjištění a chirurgické odstranění v časném stadiu jeho vzniku, protože to zásadně rozhoduje o dalším životě pacienta. V současnosti se nám daří takto zachytit přes 90%případů, a proto je počet zemřelých na tento nádor dlouhodobě relativně malý. Máme k dispozici i špičkové diagnostické přístroje, které nám umožňují dlouhodobé sledování „rizikových“ pacientů, kteří mohou být ohroženi vznikem melanomu a dalších kožních nádorů.

Nicméně o počtu případů rakoviny tohoto druhu rozhodujeme my všichni tím, jak se k naší kůži v průběhu svého života chováme.

Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.