Za svoji iniciativu hned dostala pořádnou ťafku. Předsednictvo strany okamžitě činnost místní buňky pozastavilo, šéf plzeňské organizace Martin Marek sepsal návrh na její zrušení.

„Předsednictvo v posledním půl roce přijalo sedm usnesení k problematice kůrovce a čtyři členové strany ze Slovan nyní vydalo prohlášení v naprostém rozporu s nimi. Členové jsou přitom povinni taková usnesení respektovat. Laicky řečeno, překročili pravidla, která se zavázali dodržovat,“ říká šéf městské organizace Zelených Martin Marek. Ten je zároveň členem krajské rady Strany Zelených.

S jeho názorem pochopitelně nesouhlasí Petr Leitner, iniciátor a rozesilatel prohlášení. „My si myslíme, že jsme jednali naprosto v souladu s programovými cíli Strany zelených. Naopak některé názory vedení strany jsou s nimi v rozporu. Proto jsme v neděli podali proti návrhu na zrušení odvolání,“ argumentuje člen slovanské organizace.

O co ve sporu jde? Slovanská buňka ve svém stanovisku nesouhlasí s blokádou sanačních zásahů proti kůrovci na Šumavě a důrazně se distancuje od nátlakových akcí, spojených s blokací kácení. Také kritizuje metody nevládních organizací, především Hnutí Duha. Tedy vše, na čem se Strana zelených dlouhodobě podílí.

Organizace na Slovanech má nyní pozastavenou činnost, do poloviny října rozhodne revizní komise strany o jejím zrušení.

Kauza v datech

- 17.8. 2011 – Stanovisko zákl. org. Plzeň 2 SZ: nesouhlas s blokádou v NP Šumava a praktiky nevládních organizací (Hnutí Duha)
- Podnět ke zrušení org. (M. Marek), pozastavení činnosti
- 28.8. 2011 Odvolání zákl. org. Plzeň 2
- Polovina října – Rozhodne reviizní komise