Kolik lékařů podalo ve FN výpovědi? Jsou tím některá oddělení ohrožena?
Celkem podalo výpověď 70 lékařů. Nejhorší situace je na gynekologii a neonatologii, kde by mohla odejít polovina lékařů, ohrožena je také neurologie.

Myslíte, že lékaři dotáhnou výpověď až do konce, nebo je to pouze demonstrativní krok?
Myslím, že většina odejít nechce. Přesto je to ale velmi krizová situace. I kdyby se nakonec vrátili, nevím, co se stane, až 1. března nenastoupí, protože nebudou mít smlouvu. Nedokážeme ani odhadnout, jak dlouho bude provoz omezený, jak dlouhou dobu by krizový scénář fungoval. Obávám se, zda se vůbec za dva měsíce podaří najít nějaké schůdné řešení. Navíc tuto akci nevedou ani naše lékařské oborové kluby, ale LOK v Praze. Těžko se s nimi tedy domluvím. Na neonatologii se toho chopil jeden mladý lékař, a proto je právě na těchto odděleních nejvíce výpovědí.

Máte připravený nějaký krizový plán? Domlouvala jste se s řediteli krajských nemocnic na nějakém alespoň dočasném východisku?
Setkání s vedením krajských nemocnic, Mulačovy nemocnice a zastupiteli kraje je naplánováno na leden. Mám strach hlavně z odchodu velkého množství lékařů v Domažlicích a Klatovech. Tam podala výpověď polovina všech lékařů. Pokud budou muset uzavřít oddělení a operační sály a všechny pacienty budou vozit k nám, myslím, že se i náš systém naprosto zhroutí.

Nestačíte zajistit lékařskou péči pro všechny?
Pro pacienty ze dvou krajů rozhodně ne. Mnoho lékařů odchází i z Karlovarské nemocnice a už se nechali slyšet, že by pacienty také vozili k nám. To ale musím odmítnout. Právní výklad nám umožňuje nepřijmout pacienta, pokud máme plnou kapacitu, ale když bude potřebovat pomoc a nebude jiná možnost, vezmeme ho. Nevím ale, jestli to ustojíme, aby to nakonec nedopadlo tak, že na to doplatí ti, kteří byli rozumní a výpověď nepodali.

Jaké jsou tedy ty nejvážnější problémy, se kterými se nyní potýkáte?
Jedna věc je samozřejmě odchod našich lékařů. Neonatologie a gynekologie, jaká je u nás, je v rámci obou krajů nenahraditelná. Přemýšlím samozřejmě i o tom, že by nám na přechodnou dobu mohla vypomoci Praha nebo České Budějovice, protože tam z těchto oddělení nikdo neodchází. Ale sami jsou velice vytíženi i v normálním stavu.

Zvažujete například odložení plánovaných operací?
V rámci gynekologie k tomu zřejmě dojde. Budeme muset zvládnout hlavně porody. Na nucenou dovolenou budou muset odejít i některé sestry, když tam nebudou lékaři, nebudou mít práci. V tom případě musí zůstat doma za 60 procent svého platu. Dalším a asi největším problémem jsou právě již zmíněné odchody lékařů v okolních nemocnicích.

Vyjednáváte s lékaři, kteří podali výpověď? Snažíte se pro ně najít prostředky a přesvědčit je, aby neodcházeli?
Nějaké rezervy najdu, potřebuji k tomu spolupráci stávkujících lékařů, v žádném případě se ale nedokážu dostat na výši částek, které požadují. Bez peněz od ministerstva jim nedám 75 tisíc plus platby za přesčasy. Peníze zde prostě nejsou.

Víte, s jakým rozpočtem budete příští rok pracovat?
Zatím nemáme smlouvy s pojišťovnami na příští rok. Ty se začnou uzavírat až během ledna. Mohu pouze odhadovat, jak na tom asi budeme. Odečtu–li dvě procenta z roku 2009 získám hrubý odhad. Jenže se také může stát, že nakonec dostaneme ještě méně.

Myslíte, že k akci lékařů muselo už nutně dojít?
Domnívám se, že prvním impulzem byly řeči o snižování platů zaměstnancům státní správy. Přímo se nás to netýkalo a navíc jsem se zaměstnancům zaručila, že my platy nesnížíme, ale byla to asi poslední kapka.