Systém umožní lépe reagovat na nejrůznější situace, jako jsou například dopravní sedla, špičky, dopravní nehody nebo jiná omezení ve vybrané oblasti. Nový systém, který by měl přispět k většímu komfortu řidičů i chodců, bude nasazen do zkušebního provozu během září. Projekt realizují Správa veřejného statku města Plzně se Správou informačních technologií města Plzně.

„Dopravní situaci ve městě přikládáme mimořádnou důležitost. Chceme, aby se lidem v západočeské metropoli dobře žilo, což bezesporu znamená i to, aby bez komplikací dorazili do školy, práce, za zábavou, jednoduše kamkoliv po městě. Úkol to leckdy není jednoduchý, snažíme se využívat všechny dostupné prostředky. Mezi ně patří i nejmodernější technologie jako síť 5G nebo využívat poznatků umělé inteligence. Právě tyto a další budou nasazeny na kaskádě křižovatek v úseku Lidická – Plaská. Jsme přesvědčeni, že povedou k celkovému zlepšení dopravní situace, zklidnění a plynulosti dopravy,“ řekl primátor Plzně Pavel Šindelář.

Do projektu je zařazeno několik na sebe navazujících křižovatek, konkrétně jde o se světelně řízené křižovatky v úseku Lidická – alej Svobody (u Družby) až po křižovatku Plaská – železniční zastávka Plzeň Bolevec a dále křižovatky Studentská – Komenského a Na Sudech – Pod Stráží. „Informace, které instalovaná zařízení získají, budou v reálném čase zpracovány a postoupeny dopravnímu systému, ten na jejich základě upraví dle aktuální potřeby průjezd vozidel křižovatkami. Nezapomněli jsme samozřejmě na preferenci MHD a integrovaného záchranného systému. Testujeme také video detektory pro zajištění detekce jednostopých vozidel. Jedná se o řešení dlouhodobého problému v oblasti řízení dopravy, kdy nejsou motocykly nebo cyklisté správně detekováni stávajícími indukčními smyčkami a mají problém s nárokováním signálu VOLNO,“ vysvětlil Josef Brůha ze Správy veřejného statku města Plzně.

Umělá inteligence se podle Michala Vozobule, náměstka primátora pro dopravu, otestuje například na křižovatce Lidická – alej Svobody, kde by měla být k užitku také pěším na přechodech pro chodce. „Ve zmíněném úseku jsme nově instalovali systém kamery s následnou analýzou obrazu s prvky hlubokého učení prostřednictvím umělé inteligence. Toto řešení bude umožňovat monitorování provozu všech druhů vozidel a také chodců a cyklistů. Jednoduše řečeno, systém by měl umět vyhodnotit, kolik lidí stojí na přechodu a podle toho upravit světelnou signalizaci přechodu v kontextu s okolní dopravní situací, “ popsal plánované změny Vozobule.

Do projektu je zapojena ve vztahu k využití moderních technologií Správa informačních technologií města Plzně. Její odborníci připravují souběžně také nasazení senzorů na měření kvality ovzduší. „Existují studie, které ukazují, že efektivnější odbavení provozu přináší zkvalitnění ovzduší v dané oblasti. Senzory napojíme na městskou síť internetu věcí, část dat pak integrujeme také do digitálního dvojčete a zpřístupníme veřejnosti ve formě otevřených dat. Budeme pracovat i s dopravním modelem města Plzně. Je to něco, čemu se na mezinárodní úrovni říká živá laboratoř. Věřím, že tento projekt je jedním z těch, které městu přinesou možnost pro zapojení do evropských projektů, zajímavých podnětů, možnosti financování, budou inspirovat studenty a třeba i lákat firmy, které vytváří atraktivní pracovní místa,“ shrnul Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně.

Projekt vyjde město na 10 milionů korun, přičemž je pravděpodobné, že se peníze vrátí do rozpočtu zpět. „Stát uvolnil zhruba 90 milionů korun pro pět měst, kde se testují 5G sítě. Máme podanou žádost na alokované prostředky a podle všeho je zde opravdu reálná šance na úspěch,“ uzavřel Vozobule. Projekt bude spuštěn během září.