Tvůrce obloukové lampy, od jehož smrti letos uplynulo 75 let, je s historií Plzně pevně spjatý. Málokdo ale ví, že na začátku listopadu tomu bylo přesně 138 let, kdy se v západočeské metropoli poprvé zasloužil o využití elektrické energie.

9. listopadu 1878 dostal rodák z Plánice na Klatovsku, jenž toho času pracoval u železnice, objednávku od Ludvíka Pietteho, majitele plzeňské papírny u řeky Radbuzy. Piette, který chtěl z podniku udělat první ryze českou papírnu, si stěžoval na nedostatečné osvětlení při noční práci, kdy se svítilo plynem. František Křižík mu poradil, aby ve své továrně zavedl elektrické osvětlení a následovala 
dohoda, kterou stvrdila objednávka poslaná Křižíkovi 9. listopadu 1878. Jednalo se jeho o první elektrotechnickou zakázku, jež se netýkala jeho dosavadní kariéry u železniční dráhy.

Plzeňská lampa

Oblouková lampa Františka Křižíka.Křižík, který viděl poprvé obloukovou lampu na světové výstavě v Paříži, v rámci zakázky navrhl nový druh obloukové lampy a potřebné zařízení objednal od německých firem Schuckert a Siemens. Poté, co počátkem roku 1879 provedl v papírně instalaci, byl Piette s jeho dílem tak spokojený, že Křižíka požádal o instalaci lamp i do další části továrny.

Zde už vynálezce použil vlastní zdokonalenou verzi obloukové lampy, jež nesla označení „Křižík-Piette" a říkalo se jí také „Plzeňská lampa".

Další zakázky

Po začátku úspěšné spolupráce si Křižík v prosinci roku 1881 najal prostory v domě č. 6. U Zvonu, kde vznikla jeho dílna, jež se později přesunula do Cukrovarské ulice.

Ještě v roce 1881 instaloval Křižík obloukové lampy v Měšťanském pivovaru, kde bylo zpočátku hned šest lamp. V roce 1889 spolupracoval Křižík s Emilem Škodou, který chtěl zavést elektřinu do svého domu na Klatovské třídě. Jednalo se vůbec o první soukromý dům, který byl v Plzni osvětlený elektřinou.

Významnou roli sehrál uznávaný vynálezce při stavbě tramvajové trati, která byla otevřena v roce 1899. Křižíkovy elektrotechnické závody měly na starosti elektrické zařízení trati i samotnou stavbu.