„Uvědomujeme si, že situace je velmi vážná, ale považujeme ji za řešitelnou,“ uvedla na včerejším zasedání akademického senátu proděkanka fakulty Petra Jánošíková.

Druhé kolo výběrových řízení na místa odcházejících vyučujících bylo již vypsáno, uzávěrka přihlášek je v polovině července. Do prvního kola se přihlásilo osm adeptů. „Budeme se snažit, abychom mohli do začátku nového akademického roku garantovat zabezpečení všech oborů,“ uvedla Jánošíková.

Zvláště pro kritickou personální situaci doporučila minulý týden akreditační komise ministerstvu školství odejmout fakultě akreditaci k doktorskému studijnímu programu. Škola by tak nemohla přijímat nové studenty na hlavní magisterský obor ani konat státní rigorózní zkoušky a udělovat doktorandské tituly. Tato hrozba donutila většinu studentských zástupců v akademickém senátu požadovat přijetí odpovědnosti stávajícího děkana Květoslava Růžičky za situaci fakulty. Ten se ale včerejšího jednání nezúčastnil z důvodu nemoci, proto byl návrh zamítnut. „Nejsme spokojeni s výsledky děkana a vyzýváme ho, aby vyvodil ze situace osobní zodpovědnost. Měl na to, aby stabilizoval situaci na naší škole, osm měsíců,“ řekl na zasedání člen studenské části senátu František Vinopal.

Rektorka Západočeské univerzity Ilona Mauritzová včera důrazně požádala senát, aby se učitelé na fakultě domluvili a spolupracovali. „Situaci považuji za velmi vážnou z personálního hlediska. Není za pět minut 12, ale minutu po dvanácté,“ dodala. Tento týden bude situaci řešit s děkanem a ředitelem odboru vysokých škol ministerstva školství. S ním chce konzultovat návrh akreditační komise a způsoby, jak situaci na fakultě řešit.