Anna Miani Křimicím věnovala 38 tisíc eur. A protože firma, která autobus dodá, poskytla Křimicím na nákup slevu, za zbývající peníze přibude do 15. základní školy ve Skvrňanech posuvná interaktivní tabule. „Tato škola totiž v letošním a příštím roce dostane vždy 225 tisíc korun účelově určených na vybavení a aktivity křimických žáků," vysvětlila zastupitelka Křimic Marcela Wagnerová.

Křimičtí zastupitelé také schválili 300tisícový příspěvek na přestavbu zahrady místní mateřinky.