Důvodem je pokračování prací na obnově vodovodu a kanalizace v ulici. Zároveň s uzavírkami dojde i ke změně omezení tonáže při vjezdu na průjezdnou část Křimické ze současných 10 tun na 7,5 tuny.

Objízdná trasa pro vozidla do 7,5 tuny, autobusy městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy bude vedena obousměrně ulicí Na Okraji, kde budou v celém úseku vyblokována parkovací stání pro zajištění bezpečného průjezdu vozidel.

Vozy nad 7,5 tuny jsou již od 6. ledna 2020 navedena na obousměrnou objízdnou trasu Vejprnická – Domažlická – kruhový objezd u Makra – západní obchvat Regensburská – Chebská – Křimická.

logo
Radovánek oslaví čtyřicítku velkou konferencí