Podle primářky transfuzní stanice Růženy Herynkové má stanice dlouhodobý nedostatek zejména skupiny B minus, neboť není dostatek dárců této skupiny. Při jednom odběru daruje člověk 450 mililitrů krve, při složité operaci může ale pacient dostat při transfúzi i 40 krevních konzerv.

Dárci mohou přijít do transfuzní stanice nejraději v pondělí 21.5. do 12:00, dále v úterý 22.5., ve čtvrtek 24.5. a v pátek 25.5. od 6:30 do 12:00. Ve středu 23.5. je pak možné učinit odběr od 6:30 do 17:30.

V Plzni a okolí dlouhodobě chybí dobrovolní dárci krve. V registru transfuzního oddělení je kolem 10 000 dárců z Plzně, Plzeňska a Tachovska, jimi darovaná krev ale stačí pokrýt asi jen zhruba dvě třetiny potřeby zdravotnických zařízení v oblasti.