Související články najdete v pravém sloupci.

Jste nadále členkou týmu Plzeň 2015?
Vedla jsem autorský tým v prvním i druhém kole kandidatury, a tedy patřím do kreativního týmu, jehož úloha se v procesu příprav roku 2015 mění. A může se měnit i nadále. V tomto momentě nemám pracovně – právní vztah ke společnosti Plzeň 2015. Ten jsem ostatně neměla počátkem roku nikdy, ani v lednu 2010, ani v lednu 2011. Nepodala jsem rezignaci a nikdo mě z funkce neodvolal. Může tak učinit město, pokud se na tom dohodne. Správní radě jsem řekla, že si chci odpočinout, nic víc. Byla jsem pod obrovskými tlaky a nedělá mi to dobře. Cítím se tedy být nadále členkou týmu, ale třeba se mýlím.

Nebránila byste se případné další spolupráci?
Správní radě jsem desátého ledna poskytla rámcový přehled o odvedené práci, počtu dnů strávených v Plzni a prezentacích Plzně v zahraničí. Na její dotaz, zda chci dále v týmu působit, jsem odpověděla, že ne hned, potřebuji aspoň dva měsíce na odpočinek a odstup, ale ničemu se neuzavírám, podílela jsem se na tvorbě vize projektu a ta je nesmírně zajímavá.

Co říkáte na postup při vybírání vašeho nástupce?
Celý postup ředitele Froydy je sérií pochybení. Od naprostého porušování závazných dokumentů společnosti Plzeň 2015, jimiž jsou přihláška do druhého kola soutěže o titul EHMK a strategie společnosti schválená správní radou. V přihlášce je několikrát zopakováno, že do volných pozic budou zaměstnanci dosazováni na základě výběrového řízení. To se již delší dobu neděje, což jsem nemohla v monitoringu EU tajit. Zásadně s porušováním slibů z kandidatury nesouhlasím.

Co je podle vás základem projektu EHMK?
Vize Plzně 2015 není o megalomanských budovách ani předražených slavnostech, je to proces, který rokem 2015 zdaleka nekončí. Není snadné vysvětlit, že nám nejde o celoroční festival, ale o nastartování tohoto procesu. Pilsen Open Up! je konceptem otevřenosti, transparentnosti, zapojování občanů. Otevírá se občanské společnosti, chce vytvářet prostor pro kreativitu i nové vztahy mezi byznysem, veřejnou správou a neziskovým sektorem.