Proč má Plzeňská energetika takový zájem na spojení s Plzeňskou teplárenskou?
Společné provozování obou zdrojů v Plzni je teď více než kdy jindy výhodné pro obě dvě strany. To je důvod, proč jsme předběžně nabídli určité parametry toho, jak by společný podnik mohl fungovat. Je to výhodné z pohledu energetické bezpečnosti, cen tepla pro občany města Plzně i z pohledu ekonomické hodnoty pro město Plzeň i pro nás, jako EPH. Ušetří se obrovské investiční peníze a vytvoříme výrazné provozní synergie. A to je zkrátka hodnota.

Proč je podle vás pro Plzeňskou teplárenskou nevýhodné jít vlastní cestou a sama?
Pokud by šla teplárna vlastní cestou, utratí velké peníze za to, že se ve skutečnosti z dnešní podoby zmenší. Bude menším zařízením s menší rezervní kapacitou, nižší energetickou bezpečností a nižšími dividendami. Bude přitom muset investovat obrovské peníze. Zatímco pokud se sloučíme, budeme větší a ekonomicky silnější, což nám umožní dodávat teplo za příznivější ceny.

Teplárna má horší zařízení než Plzeňská energetika?
Plzeňská teplárenská je dnes v situaci, že její kotelní kapacita dožívá. Je potřeba vybudovat kotle nové. Plzeňská energetika má své kotle v mnohem lepším stavu a v zásadě může svou kotelní kapacitu nabídnout společnému podniku. Takže tím se ušetří potřeba obrovské 1,5 miliardové investice, kterou by jinak Plzeňská teplárenská musela platit ze svého. Kromě toho bude mít společný podnik větší kapacitu, než kterou by teplárna měla, i kdyby investovala těch potřebných 1,5 miliardy korun.

Ve společném podniku chcete mít většinu v představenstvu. Proč?
Považujeme za naprosto racionální a opodstatněné, aby manažerské řízení bylo na naší straně jako na straně odborného partnera. Myslíme si, že při naší evropské přítomnosti a velké zkušenosti je výhodnější, abychom praktické úkony typu nasmlouvání uhlí, dopravy a odbytu vedlejších energetických projektů a produktů zajišťovali my. Ale všechny otázky, které budou považovány městem za důležité, by byly městem spoluschvalovány. My nechceme městu nic sebrat. Chceme jen říci, že běžný provoz budeme zajišťovat my. To, na čem se dohodneme, že není běžný provoz, budeme samozřejmě schvalovat s městem společně.