close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in

Jaké významné investice má město na letošek v plánu?

První větší akcí je rekonstrukce Nové ulice. Bude opravena komunikace, chodníky a před tamní základní školou vzniknou nová parkovací místa. Celkové náklady na akci činí 7,1 milionu. Ulice by měla být zrekonstruovaná na jaře. Na tuto investiční akci si město vzalo úvěr, aby mělo jistotu, že stavbu v klidu ufinancuje. Vedle rekonstrukce Nové ulice bude druhým hlavním úkolem města zasíťování parcel v lokalitě Nad Rybníkem, kde by mělo vzniknout 25 až 30 rodinných domů. Je to v podstatě jediná lokalita, kde má město své pozemky. Koupili jsme je v roce 2020 od Římskokatolické farnosti Kralovice a co nejdříve bychom parcely chtěli začít prodávat. Zájem ze strany místních o výstavbu nových domků je tady velký. Dále pokračujeme v rekonstrukci mateřské školy a v opravě podlahy v malém sále Lidového domu, kde parkety a dřevěné obložení napadla dřevokazná houba. Pokračovat se bude také v rekultivaci skládky a různé opravy jsou plánovány i v přidružených obcích: renovace památníku obětem I. světové války v Řemešíně, nová fasáda hasičárny v Bukoviné a kapličky v Trojanech nebo oplocení hřiště v Hradecku. Všechny další investice se budou odvíjet od rozpočtu města, který jsme schvalovali loni v prosinci, kdy ještě nebylo definitivně potvrzeno zrušení superhrubé mzdy.

Jaký dopad měl covid-19 na městský rozpočet?

V prosinci byl po delší době schválen schodkový rozpočet. Příjmová stránka města je totiž kvůli covidu mnohem nižší, než bývala. Zatím máme nějakou rezervu z let minulých, ale pokud by měl rok 2021 vypadat stejně, jako loňský rok, tak bychom se již v roce 2022 do žádných větších investičních akcí pouštět nemohli.

O jakých dalších investicích do budoucna přemýšlíte?

Připravujeme výstavbu cyklostezky, která povede z centra našeho města do nedalekých Kožlan. Projekt na její výstavbu už je hotový, v současné chvíli řešíme majetkoprávní vztahy, abychom vykoupili nebo směnili tamní pozemky. Výstavbou cyklostezky bychom chtěli zajistit, aby se chodci a cyklisté cítili bezpečně. V tomto případě bude ale hodně záležet na tom, zda na cyklostezku získáme dotaci. Žádat o ni budeme na podzim. Další větší investiční akce se budou odvíjet podle finančních možností města. Rád bych chtěl na tomto místě poděkovat za výbornou spolupráci všem členům Rady města Kralovice a investičního odboru. A samozřejmě i ostatním zastupitelům, kteří, a to je dobře, neposuzují projednávané záležitosti podle příslušnosti k určité kandidátce nebo politické straně, ale pouze podle jejich užitečnosti pro rozvoj města. Zvláštní dík pak patří těm kolegům, kteří mě podpořili bezprostředně po volbách v r. 2018 a na jejichž podporu se mohu spolehnout dodnes.

Mělo město v plánu nějaký projekt, který by covid ohrozil?

Epidemie koronaviru se asi nejvíce odrazila v otázce vybudování městské policie, jelikož jde samozřejmě o finančně náročné téma. Městskou policii bychom tu opravdu chtěli, myslíme si, že by byla ve městě potřeba. Pomohla by nám v kontrole dodržování obecně závazných vyhlášek. V tuhle chvíli na to však peníze nejsou. Jen její zřízení a pak každoroční provoz jsou v řádu několika milionů. Při příznivém vývoji financí bychom se k této otázce rádi vrátili v roce 2022.

Co v současné době město nejvíce trápí?

Stejně jako v řadě jiných obcí řešíme problémy s parkováním. Nová parkovací místa vzniknou po rekonstrukci Alšovy ulice a ve zmiňované Nové ulici. Naše obyvatele pak povětšinou trápí takové věci, které my ne úplně ovlivníme. Jako například, že z města zmizelo územní pracoviště finančního úřadu a pobočka Komerční banky, která tu fungovala 30 let, nebo že místní pošta omezila pracovní dobu.