Odpůrce spalovny zpráva potěšila, neboť se podle nich jedná o zcela logický krok. Podle představitelů teplárny však jde pouze o administrativní úkon, který přinese jen několikaměsíční pozdržení.

Zora Kasíková za sdružení Arnika uvedla, že nic jiného než zrušit řízení Krajský úřadu ani nemohl. „Úřad musel zároveň zrušit již vydané územní rozhodnutí Městského úřadu v Touškově, proti kterému se odvolala sdružení občanů z Plzně, Chotíkova i občanská sdružení s celostátní působností Arnika, Děti Země a Hnutí Duha,“ sdělila Kasíková a dodala, že „povolení pro spalovnu se tak oddaluje nejméně o rok“.

„Toto rozhodnutí vítáme i jako uznání našich námitek, že mělo nejdříve proběhnout kompletní posouzení vlivu spalovny na životní prostředí. Investor si zřejmě uvědomil, že kdyby územní rozhodnutí nabylo právní moci až po vydání stanoviska k vlivu na životní prostředí, celé územní řízení by beztak muselo začít od začátku, neboť by bylo neplatné,“ dodal právník Arniky Lukáš Matějka.

Generální ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela potvrdil, že podnik skutečně žádost o vydání územního rozhodnutí stáhl. „Očekáváme kladné rozhodnutí o takzvané velké EIA (vliv stavby na životní prostředí), které by mělo být vydané do 22. února. Hned následně podáme novou žádost o územní rozhodnutí podloženou právě tímto dokumentem,“ prohlásil Drápela.

Podle ředitele jde jen o administrativní proces, protože teplárna už jeden kladný posudek vlivu stavby spalovny na životní prostředí má. Proběhl ale ve zkráceném řízení (malá EIA) a napadla jej sdružení bránící stavbě spalovny. Teplárna chce proto žádat o územní rozhodnutí už s novým obsáhlejším elaborátem, aby zamezila „dalším komplikacím“. A jak tento proces podle ředitele zkomplikuje stavbu? „Podání nové žádosti pozdrží povolení pro spalovnu o dva nebo tři měsíce,“ dodal Drápela.

Martin Plíhal, vedoucí krajského odboru životního prostředí, Deníku řekl, že Krajský úřad vydá rozhodnutí o EIA do tohoto pátku. „S tím, že Plzeňská teplárenská podá žádost znovu, počítáme,“ konstatoval.“

Starosta Chotíkova Vítězslav Blažek dodal, že bude situaci sledovat. „Obec své stanovisko už vyjádřila a do toho, co se děje nyní, nechceme a vlastně ani nemůžeme zasahovat,“ řekl ve středu Blažek.

Chotíkovští řekli spalovně „Ano“ v referendu konaném v září roku 2009. Pro bylo 51 procent ze všech, kteří se hlasování zúčastnili.

Spalovnu za zhruba 2,5 miliardy korun chce Plzeňská teplárenská na chotíkovské skládce postavit do roku 2015. Její výstavbu kromě obce podpořil také Plzeňský kraj.