Vodní nádrž Hracholusky se v posledních letech potýká s přemnožením sinic a zelených řas. Způsobuje to fosfor, který se do nádrže dostává z obcí, průmyslových závodů, soustředěné živočišné výroby i zemědělské půdy. Právě proto vznikla na Krajském úřadě v Plzni pracovní skupina, která se problematikou vyčištění nádrže začala zabývat.

„Prvním nezbytným krokem bylo ve spolupráci se státním podnikem Povodí Vltavy spustit monitoring povrchových a odpadních vod v povodí Hracholusek. Probíhal od dubna 2017 do března 2018,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí Radka Trylčová.

V rámci vypracování studie, která by měla ukázat, jak dlouhodobě zlepšit kvalitu vody v nádrži, bylo osloveno 73 obcí v Plzeňském kraji a 13 v kraji Karlovarském. „Ukázalo se totiž, že hlavním původcem fosforu jsou obce,“ pokračuje radní. Jde o obce ležící poblíž povodí řeky Mže a nádrže.

V boji proti sinicím by mělo pomoci vybudování čističek vody nebo jejich modernizace. Pomohlo by i opatření řešící únik vody z kanalizací. Obce, které k takovým krokům přistoupí, budou mít nárok na dotaci. „Bude se na ní podílet jak kraj, tak i Evropská unie,“ sdělila Trylčová.

Podle Lukáše Vlčka ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba je vyčištění během na dlouhou trať. „Rozhodně to bude trvat pět až deset let, než snížíme množství fosforu na udržitelnou úroveň. Ročně tam přitéká mezi 17 až 20 tunami této látky,“ sdělil Deníku.

Jiří Šolc, Kristýna Žítková