Na dotaci dosáhne ta domácnost, u níž příjem každého člena v roce 2020 nepřesáhl 170 900 korun, to je 14 242 korun čistého příjmu na osobu měsíčně. „Automaticky způsobilí pro dotaci jsou domácnosti složené pouze z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně, ti nebudou muset dokládat příjmy,“ informoval vedoucí krajského odboru životního prostředí Martin Plíhal.

Dotace na 95 procent

Podmínkou pro získání dotace je, že žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, ve které se bude kotel měnit. Maximální výše dotace je stanovena na tepelné čerpadlo 180 000 korun, kotel na biomasu 130 000 korun, plynový kondenzační kotel 100 000 korun. „Podpora bude poskytována na výměny realizované od 1. ledna 2021 ve výši 95 procent ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace,“ informoval Plíhal s tím, že u plynových kotlů mají žadatelé šanci získat dotaci jen v případě, že již starý kotel vyměnili za plynový nebo byla na jeho pořízení vystavená závazná objednávka od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2022. „Dotační program byl připravovaný ve chvíli, kdy byla mezinárodní situace úplně jiná a s plynem se počítalo. I když se plyn zřejmě v budoucnu podporovat nebude, bylo by nefér teď lidem říci, že na dotaci nemají nárok,“ vysvětlil Plíhal.

Budova Carimexu na Rokycanské třídě.
Demolice ostudy Plzně je o krok blíže. Místo Carimexu budou kanceláře a obchody

Žádosti plzeňský krajský úřad přijímá od 16. května do 31. srpna 2022 výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace. „Následně je nezbytné doručit povinné přílohy specifikované v Pravidlech pro žadatele a příjemce v zalepené obálce do 10 pracovních dní od elektronického podání žádosti poštou nebo osobně na podatelnu krajského úřadu. Zájemci naleznou veškeré informace na stránkách Plzeňského kraje,“ upřesnila krajská mluvčí Eva Mertlová.

Ovzduší se zlepšilo

Plíhal doplnil, že lidé mohou požádat i v případě, že výměnu kotle teprve plánují, protože ji lze realizovat až dva roky od podpisu smlouvy. „Všichni, kteří mají o dotaci zájem a týká se jich budoucí zákaz kotlů, by měli o dotaci co nejdříve požádat,“ apeloval vedoucí odboru.

Podle Plíhala je kvalita ovzduší v Plzeňském kraji na dobré úrovni, do situace se promítl fakt, že od roku 2016 se vyměnilo více než 7000 neekologických kotlů.