V Chotěšově vybudují dílčí úsek dálkové cyklotrasy CT3, která vede z Prahy přes Plzeň až do bavorského Regens-burgu. Cyklostezka Pančava-Metálka, jež na CT3 leží, je přes kilometr dlouhý a tři metry široký úsek. Nachází se u bývalé vlečky zaniklé továrny Metálka. „Ve směru k Plzni navazuje na dálkovou cyklotrasu přes Vachtlův Mlýn do Vstiše. Ze Vstiše do Dobřan je v současné době budován další úsek cyklotrasy. Ve směru ke Stodu je navazující úsek připravován k podání žádosti o dotaci Plzeňského kraje v roce 2023,“ popsal Čížek s tím, že celkové náklady na úsek jsou vyčíslené na čtyři miliony korun. Hejtmanství přispěje dotací 2,7 milionu korun.

Kraj v letošním roce rovněž podpořil výstavbu lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Radbuzu, za níž již jsou vybudovány cyklotrasy ke Stodu. „Realizací všech zmiňovaných úseků dálkové cyklotrasy CT3 se propojí města Dobřany a Stod samostatnou cyklostezkou bez motorové dopravy, a vznikne tak významný úsek mezinárodní dálkové cyklotrasy,“ vysvětlil Čížek.

Z Kyšic do Hrádku

Dva a půl milionu korun obdrží od Plzeňského kraje obec Kyšice na opravu cyklostezky z Kyšic do Červeného Hrádku, části plzeňské čtvrti Doubravka.

Oprava začíná na konci zastavěné části Červeného Hrádku a končí na úrovni začátku zastavěné části Kyšic. „Jedná se o úsek v délce 1848 metrů. Na opravě cyklostezky spolupracují obec Kyšice a čtvrtý plzeňský městský obvod. Ti společně uhradí náklady na projekt převyšující dotaci Plzeňského kraje. Celkem oprava cyklostezky byla vyčíslena na 3,8 miliony korun,“ doplnil Čížek.

Novou cyklostezku, která propojí Újezd s Červeným Hrádkem staví také město Plzeň. Část 1,7 kilometru dlouhé nové komunikace bude mít asfaltový povrch, část přírodní ze zpevněného kameniva. Stavba vyjde na 10,5 milionu korun a měla by být dokončena v září. „Vznikne tak další bezpečné spojení vnějších částí Plzně. Cyklisté, kteří jezdí z Újezdu do Červeného Hrádku častěji, získají možnost další alternativy, protože cesta kolem Hrádeckého potoka je prozatím majetkově neřešitelná,“ uvedl náměstek plzeňského primátora pro dopravu Michal Vozobule.