„Největší problém je vůbec nadané či talentované děti poznat. Učitelé je mnohdy zaměňují s žáky bystrými a snaživými, ale nadaný, talentovaný žák nemusí být nutně žák s výborným prospěchem, často je tomu jinak. Zároveň převažuje vnímání, že nadaní si poradí sami. Opak je ale pravdou, děti s nadáním třeba často nenacházejí kamarády mezi vrstevníky, mají jiné oblasti zájmu,“ uvádí Eva Rojíková z expertního týmu projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II., která se zmíněné problematice věnuje.

Dodává, že pokud se začne s podporou takových dětí už na základních a středních školách a pomůže se rozvíjet jejich talent, pak se pro region vytváří potenciál vysoce kvalifikovaných pracovníků, lékařů či vědců. „Chceme otevřít cestu talentovaným a zapáleným žákům k vědě. Proto jsme se nedávno rozhodli přiblížit jim dvě ze čtyř specializací kraje, a to biomedicínu a nové materiály. Uspořádali jsme dvě exkurze pro nadané studenty z krajských gymnázií, kteří s námi spolupracovali na průzkumu současného stavu podpory nadání v Plzeňském kraji. Byli to studenti, kteří se umístili na nejlepších místech v krajských soutěžích a na olympiádách,“ popisuje Eva Rojíková.

Vilém Salacki u plzeňského soudu, vzadu napadený revizor.
Na revizora vytáhl černý pasažér nůž, u soudu vyvázl s podmínkou

Společně proto navštívili nejprve Biomedicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Druhá exkurze se uskutečnila na pracovištích Strojní fakulty Západočeské univerzity v Plzni. „Obě exkurze byly doplněny zábavnějším, přesto ale také odborným programem v terénu, a to v Enviromentálním centru v Krsích, kde žáci řešili řadu úkolů a bavili se o oblasti tmavé oblohy, působení světelného znečištění na životní prostředí i na zdraví,“ uvádí Eva Rojíková, kterou překvapila kultivovanost mladých lidí a chuť s jakou na exkurze přijeli.

Počty nadaných žáků v populaci

Data z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uvádějí 1,3 procenta nadaných žáků v populaci jako republikový průměr. Zatímco v Jihomoravském kraji je evidován podíl 3,4 procenta, v Plzeňském kraji je to pouze 0,6 – 0,9 procenta.