Díky přístavbě pavilonu D se zvýší kapacita a akce umožní následnou opravu.

Stavební práce by měly být zahájeny už v letošním roce a podle náměstka hejtmanky pro sociální péči Rudolfa Špotáka bude Plzeňský kraj žádat o finance ze dvou dotačních titulů. „Rada kraje souhlasila s podáním žádostí do dvou dotačních titulů. Jednu tedy podáme do Programu 013 310 ministerstva práce a sociálních věcí, druhou pak v rámci Integrovaného regionální operačního programu REACT-EU,“ informoval.

Plzeňský kraj má na projekt připraveno zhruba sto milionů korun. Náklady stavbu nové budovy D a dalších nezbytných stavebních objektů s tím souvisejících jsou v současné době projektantem odhadovány na částku 179 046 000 korun včetně DPH.

Špoták uvedl, že se díky přístavbě pavilonu D zvýší kapacita domu a akce tak umožní následnou rekonstrukci ostatních částí DSP.

Mluvčí kraje Eva Mertlová řekla, že rekonstrukce zajistí klientům dostatek soukromí a prostory pro kvalitní bydlení. „Vznikne nejen prostor pro vlastní soukromí, ale i prostor pro sociální interakce. Rekonstrukce poskytne příjemné a bezpečné místo pro setkávání klientů navzájem a klientů s lidmi žijícími mimo zařízení. Samozřejmostí je bezbariérové prostředí a dostatečné vybavení,“ popsala.