Centrální nákup Plzeňského kraje tak obnovil dynamiku úspor z let 2011 až 2018, kdy burzovními nákupy každoročně šetřil desítky milionů korun. V porovnání s obvyklou průměrnou cenou pohybující se na trhu dojde k celkové úspoře za dvouleté období ve výši 25,1 milionu korun. Centrální nákup letos pro Krajský úřad a jím zřizované organizace poptával 101 tisíc MWh plynu a téměř 48 tisíc MWh elektřiny. Nákup komodit uskuteční centrální nákup Plzeňského kraje na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB).

Ilustrační foto.
Ornitolog: Plzeň je pro ptactvo dopravním uzlem

„Využili jsme zejména aktuálního poklesu ceny zemního plynu. Dodávky v letech 2021 a 2022 nám proti současné úrovni zlevní v maloodběru o 16 procent a ve velkoodběru téměř o 20 procent. V jednotkové ceně plynu jsme se v maloodběru dostali dokonce na 480 korun za megawatthodinu,“ komentovala lednový nákup Jana Dubcová, ředitelka centrálního nákupu, který se v roce 2019 rozhodl posoudit správnost volby trhu v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ČR podle řady objektivních kritérií. Předmětem bylo posouzení energetických burz podle četnosti obchodování, objemu zobchodovaných dodávek, úrovně konkurenčního prostředí, cenové hladiny a požadavků na dodavatele.

Za optimální místo nákupu analýza znovu potvrdila Českomoravskou komoditní burzu Kladno.