Teď, kdy nemocnicím začalo téct do bot a objevily se zvěsti o zavírání celých oddělení, najednou nemocnice rezervy našly, a nabízí ke zrušení dokonce víc lůžek, než pojišťovny požadují.

Hned pětasedmdesát lůžek zanikne v Klatovské nemocnici, po 24 ve Stodě a v Rokycanech. „Ekonomická analýza ukázala, že tato lůžka nepotřebujeme,“ potvrdil ředitel Stodské nemocnice Jiří Suda. Zde zmizí nejvíce postelí z oddělení gynekologie a porodnictví, rozsah péče to však podle ředitele neovlivní. „Pacienti úbytek lůžek nepoznají,“ ujišťuje Suda.

Podobná situace je i v Rokycanech, kde má podle návrhu krajského Zdravotnického holdingu zaniknout dvacet lůžek z interny a čtyři z dětského oddělení. A ani tady změnu pacienti nepoznají, naopak. „Na interně jsme měli nasmlouváno šedesát lůžek, ale kvůli nedostatku lékařů fungovala zhruba polovina,“ vysvětluje ředitelka Hana Perková. Teď už se noví lékaři sice vyškolili, ale přesto nemocnice všechna lůžka nepotřebuje. „Usoudili jsme, že čtyřicet stačí,“ podotkla Perková. Na dětském oddělení podle ní dokonce změna přispěje k většímu komfortu pro pacienty a jejich rodiče.

Některá lůžka na gynekologii a očním oddělení Klatovské nemocnice ubyla už v loňském roce, další snížení nastane po otevření nového monobloku letos. Kraj tak pojišťovnám nabízí zrušení patnácti procent svých akutních lůžek. Pojišťovny přitom požadují jen zhruba pět procent. „Na oplátku ale chceme v Klatovech dvacet lůžek následné péče pro doléčení, těch je nedostatek,“ argumentuje krajský radní pro zdravotnictví Václav Šimánek (ČSSD).

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny pro Plzeňský a Karlovarský kraj Jiří Wimmer nechtěl včera návrh kraje příliš komentovat. „Četl jsem ho, ale musíme jej ještě analyzovat. V něčem se shodneme, ale předpokládám i rozdílné názory,“ řekl Deníku Wimmer. Koncem ledna se nad návrhem sejdou zástupci pojišťoven, kraje i ředitelé nemocnic. „Zde bude prostor pro diskuzi,“ doplnil Wimmer.

Pojišťovny avizovaly zrušení některých oddělení, mluvilo se nejen o porodnicích ve Stodě a Rokycanech, ale i o chirurgických oborech. Na výsledky jednání čeká i ředitelka fakultní nemocnice Jaroslava Kunová: „Musíme reagovat na to, co se zruší jinde v kraji.“

Návrh na rušení

Klatovská nemocnice: 75 lůžek

gynekologie 25
oční odd. 20
ORL 15
interna 10
dětské 5
Zároveň by v nemocnici mělo přibýt 20 lůžek následné péče.

Rokycanská nemocnice: 24 lůžek

interna 20
dětské odd. 4

Stodská nemocnice: 24 lůžek

gynekologie a porodnictví 11
interna 5
dětské 5
chirurgie 3

FN Plzeň: 44 lůžek

oční odd. 22
infekční 22
plicní 9 (přesun lůžek na onkologii)
Tato lůžka zanikla k 1. lednu, FN s dalšími kroky vyčkává.

S rušením oborů ve svých nemocnicích hejtmanství zásadně nesouhlasí, proto přišlo s tímto návrhem. „Je to nabídka, která zaručuje zachování všech oborů v našich nemocnicích, ale zároveň dojde k redukci lůžek,“ připomíná radní Šimánek.

Fakultní nemocnice v Plzni sice loni v červnu avizovala zrušení téměř stovky lůžek, nakonec jich zmizelo jen 44. Devět jich ubylo také na plicním oddělení, ale stejný počet přibyl na onkologii. Pojišťovny také požadovaly zrušení postelí na kožním oddělení, ani na to FN Plzeň nepřistoupila. „Jezdí sem pacienti z Plzeňského a Karlovarského kraje a využití lůžek je vysoké,“ doplňuje ředitelka. Upozorňuje také na to, že fakultní nemocnice velkou restrukturalizací prošla už po sloučení s vojenskou nemocnicí v roce 2006. Tehdy téměř 130 lůžek zmizelo bez náhrady. „Takže už teď nemáme moc co dál rušit,“ uzavírá Kunová.