Peníze z přebytku by měly putovat do rezervního fondu, jeho rozdělení ale musí ještě schválit krajští zastupitelé.

„Přesné vyčíslení zůstatku vlastních disponibilních peněžních prostředků bude součástí závěrečného účtu Plzeňského kraje a účetní uzávěrky za rok 2019, jež budou zastupitelstvu předloženy ke schválení na červnovém zastupitelstvu,“ sdělila ekonomická náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová.

Podle náměstkyně vznikl přebytek jednak v důsledku výkonné ekonomiky, kdy díky nízké nezaměstnanosti daňové výnosy táhla daň ze závislé činnosti a následně DPH. „Schválený rozpočet předpokládal daňové výnosy ve výši 5,285 miliardy korun a skutečné daňové příjmy činily 5,582 miliardy, tedy o 297 milionů korun více,“ uvedla Krejsová.

Dalším důvodem byly nerealizované individuální projekty, které se většinou přesunou do dalšího období. „Předpokládám, že peníze z přebytku budou převedeny do rezervního fondu, aby sloužily k financování vlastních podílů dotovaných evropských projektů, případně k vlastním investičním záměrům kraje, které jsou buď připraveny, nebo se projektují,“ dodala.